A3 Haber

Toplumun yarısından fazlası ‘Kadın çalışmak için eşinden izin almalı’ diyor

Toplumun yarısından fazlası ‘Kadın çalışmak için eşinden izin almalı’ diyor

Toplumun yarısından fazlası ‘Kadın çalışmak için eşinden izin almalı’ diyor
Kasım 16
13:12 2019

Konda araştırma şirketinin “Toplumsal Cinsiyet Raporu” araştırmasına göre, Türkiye’de hâlâ toplumun yarısından fazlası “Kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır” görüşünü savunuyor. İşte o raporun detayları…

Kamuoyu araştırma şirketi Konda, “Hayat Tarzları Araştırması Toplumsal Cinsiyet Raporu” başlıklı raporunu, kurumsal Twitter hesabından duyurdu.

11 yıl içinde farklı zamanlarda toplamda 20 bine yakın kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen üç farklı “Hayat Tarzları” araştırmasının karşılaştırmalı verilerine dayanan rapor, Türkiye’de kadınlarla erkekler arasındaki dengesizlikleri çeşitli alanlar üzerinden ortaya koyuyor.

Toplumun yüzde 54’ü “kadın çalışmak için eşinden izin almalı” diyor

Raporun temel demografik özelliklerine göre, her beş kadından sadece biri çalışıyor. Bunda eğitime erişim, çocuk bakımının kadınlara yüklenmesi gibi birçok nedeninin yanısıra, kadınların çalışmasına dair algılar da etkili.

Hâlâ “Kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır” şeklinde ifadeyi toplumun yüzde 54’ü onaylıyor. Ancak onaylayanların oranında son 10 yılda kayda değer azalma dikkat çekiyor.

Konda’nın araştırmasına göre, 2008 yılında “kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı” ifadesine erkeklerin yüzde 73’ü “kesinlikle doğru” veya “doğru” yanıtını  verdi.

Yanıtlar eğitim seviyesine göre değişiyor

Kadınların izin alması gerektiği görüşü eğitime göre değişiyor. İzin alma gereğine üniversite mezunu kadınların çoğu karşı çıkıyor. Üniversite eğitimli erkekler ise bu konuda ortalamada “ne doğru ne yanlış” diyor. Lise altı mezunu erkekler ortalamada karşı çıkarken, yine eşinden izin alması gerektiğini düşünen lise altı mezunu kadın azımsanmayacak ölçüde.

Çalışan kadınların oranı on yılda yükseldi

Yine araştırmaya göre, kadınlar arasında çalışanların oranı on yılda yüzde 18’den yüzde 22’ye yükseldi. Öğrenci olanlar yüzde 7’den yüzde 11’e geldi. Ev kadını olanlarsa yüzde 66’dan yüzde 53’e indi.

Beş erkekten üçü evde yemek ve temizlik yapmaya karşı

Araştırmada kadınlara atfedilen cinsiyet rolleri de ortaya konuldu. Buna göre erkeklerin önemli bir kısmı evde temizlik ve yemek yapmıyor. “Evde temizlik yaparım” ve “Evde yemek yaparım” ifadesine erkeklerin yüzde 62’si “hiçbir zaman” ve “nadiren” yanıtını verdi. Bu da beş erkekten üçünün evde yemek ve temizlik yapmadığını gösteriyor. Kadınlarda ise bu oran yüzde 8’de kaldı.

Toplumun yarısı kürtaja karşı

Araştırmaya göre toplumun neredeyse yarısı kürtaja karşı olduğunu belirtiyor. Yaklaşık üçte bir, kadınların kürtaj hakkını destekliyor. Kürtaja kadınlarla erkeklerin bakışı arasındaki fark oldukça önemsiz görünüyor ve destekleyen kadınlar, destekleyen erkeklerden sadece üç puan daha fazla.

Kadınların kürtaj yaptırmasına genel olarak lise altı mezunu kadınların ve erkeklerin çoğu karşı çıkıyor. Lise ve üstü mezunu kadınlar arasında ise bu hakkın kadınlarda olması gerektiğini düşünenler çoğunluktadır.

Erkekler kürtaja daha fazla karşı çıkarken, özellikle üniversite mezunu kadınlar ve erkekler arasındaki ayrım daha belirgin. Bekar ve metropollerde yaşayan kadınlar kürtajın hakları olduğunu, evli ve kırsaldaki kadınlara kıyasla daha fazla düşünüyorlar.

 

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER