A3 Haber

Şehir hastaneleri hakkında suç duyurusu

Şehir hastaneleri hakkında suç duyurusu

Şehir hastaneleri hakkında suç duyurusu
Kasım 29
12:06 2019

TTB, şehir hastanelerinin kamu zararına neden olduğunu belirterek Sayıştay’a suç duyurusunda bulundu.

TTB, şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusunda bulundu ve kamu zararının karşılanmasını istedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yapılan şehir hastanelerinin, yetersiz ön hazırlık, mevzuata aykırı yetkilendirme, ihale komisyonlarınca eksik inceleme ve uygulamayı denetleyecek birimlerin kurulmaması nedenleriyle kamu zararına yol açmaktan Sayıştay’a suç duyurusunda bulundu. Gerekli incelemelerin yapılarak, ihmali ve suistimali olan ilgililer hakkında yargılama başlatılmasını talep eden TTB, kamu zararının ise bu ilgililer tarafından karşılanmasını istedi.

Suç duyurusunun gerekçeleri şöyle sıralandı:

– Sözleşmelerin özel hukuk hükümlerine tabi olmasının dayanak yasaya aykırı olması

– Harcama yetkisinin mevzuata aykırılığı

– Kamu hizmeti imtiyazı verilmesine karşın, özel usulüne tabi işlem yapılmaması

– Paranın değeri analizi yapılmaması nedeniyle kamu zararına neden olunması

– İhalelerde fizibilite raporunda belirlenen yaklaşık maliyetin üzerinde bedel belirlenmesi

– Hastaneler için Çevresel Etki Değerlendirme yapılmaması

– İhalelerde aynı hizmet için belirlenen bedeller arasında fahiş fark oluşması

– Şehir hastaneleri kira ödemelerinde oluşan kamu zararı

– Mevcut hastanelerin kapatılmasıyla nedeniyle kamu zararı oluşması

 

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER