A3 Haber

Mahkeme, ODTÜ’deki ağaç katliamı için Rektör Kök hakkında işlem yapılmasını istedi

Mahkeme, ODTÜ’deki ağaç katliamı için Rektör Kök hakkında işlem yapılmasını istedi

Mahkeme, ODTÜ’deki ağaç katliamı için Rektör Kök hakkında işlem yapılmasını istedi
Ocak 29
11:46 2020

Ankara 11. İdare Mahkemesi, Yüksek Öğretim Kurumu’nun (YÖK) görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti.

A3 Haber Merkezi- Mimarlar Odası Ankara Şubesi, kentin akciğeri Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) yapılan ağaç katliamına göz yuman ve görevini kötüye kullanan ODTÜ rektörü Verşan Kök hakkında soruşturma açılması için YÖK’e başvurmuştu. YÖK, ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına karar verdi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, YÖK’ün kararını yargıya taşıdı. Ankara 11. İdare Mahkemesi, YÖK’ün görevini kötüye kullanan ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında işlem yapılmamasına ilişkin kararını iptal etti.

Mahkeme: Karar hukuka aykırı

Ankara 11. İdare Mahkemesi kararın gerekçesinde şöyle denildi: “Dava konusu uyuşmazlıkta; Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü arasında yapılan protokol kapsamında ODTÜ’ye ait alandan imar planı değişikliği çerçevesinde yol geçirildiği, fakat ODTÜ Rektörlüğü tarafından plan değişikliğine karsı dava açıldığı ve dava konusu edilen plan değişikliği kapsamında yine rektörlük tarafından 08.09.2017 tarihli protokolün imzalandığı, yapılan yargılama sonucunda plan değişikliğinin iptaline karar verildiği, öte yandan protokol kapsamında yol genişliğinin 40 metre olarak belirlendiği, fakat gerçekte yol genişliğinin 100-120 metre genişliğinde doğal sit alanının yok olmasına neden olunduğuna ilişkin iddiaların bulunduğu, buna ilişkin herhangi bir araştırma ve inceleme yapılmadığı, diğer bir ifade ile protokol hükümlerine aykırı işlemlerde bulunulduğu yolundaki iddialar irdelenmeyerek, verilen yazılı savunma esas alınarak inceleme raporu hazırlandığı ve bu doğrultuda herhangi bir işlem yapılmamasına karar verildiği, nihayetinde davacı odanın iddialarına ilişkin olarak davalı idare tarafından inceleme yapılmış olmakla birlikte, söz konusu Odanın iddiaları ile kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alındığında, bu iddialara yönelik olarak 2547 sayılı kanunun 53. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki işlemlerin başlatılması gerekirken, somut delil ve verilerin bulunmadığından bahisle başlatılmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile yapılan düzenlemelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacı Oda tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök’ün ve ODTÜ yetkililerinin birinci derece doğal SIT alanı olan ODTÜ ormanının yol açılması suretiyle yok edilmesine göz yumarak görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine verilen görevsizlik kararının ardından düzenlenen inceleme raporu neticesinde şikayet edilenler hakkında yapılacak herhangi bir işlem olmadığına ilişkin olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

“Kök cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız”

Mahkemenin kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: “ODTÜ’de binlerce ağaç bir gecede katledildi. 110 metrelik yolun açıldığı ormanlık alanda ODTÜ o gece yüksek yoğunluklu bir savaş ortamını yaşadı. Yüzlerce iş makinesi, kamyonlar, çevik kuvvet eşliğinde ODTÜ’yü, ekolojik bütünlüğümüzü, kentimizi ve yaşamlarımızı tahrip etti. ODTÜ’nün geleneğini ve yeşil aksını parçalayan KYK yurdu inşaatı için nöbette olan öğrencilere acımasızca yapılan polis müdahalesi de kavaklıkta yapılan ağaç katliamının da hesabını soracağız. Bu konuda da ODTÜ Rektörü Verşan Kök hakkında YÖK’e başvurmuştuk. YÖK, 3194 sayılı imar mevzuatına aykırı şekilde, alanda işlem tesis edilmesine, ruhsat olmadan şantiye binalarının yapılmasına onay veren Verşan Kök hakkında inceleme başlatmıştı. Şimdi bu tahribatı yaratanlardan hesap sormak ve ODTÜ’de iyileştirici uygulamalar yapmak zorunluluğumuzdur. ODTÜ’ye telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam edeceği hal ve tavırlarından belli olan Rektörün de acilen ODTÜ’den uzaklaştırılması ve yönetim yetkisinin yürütülmesinin durdurulması gerekmektedir. ODTÜ yolu ve kavaklık ağaçlandırılmalı, kamu zararı Melih Gökçek ve Verşan Kök’ten tazmin edilmeli. Kök ve Gökçek yargı önünde cezalandırılana kadar sürecin peşini bırakmayacağız.

About Author

Uğraş Vatandaş

Uğraş Vatandaş

Related Articles

TÜM HABERLER