A3 Haber

2019’da cari fazla verildi

2019’da cari fazla verildi

2019’da cari fazla verildi
Şubat 14
11:12 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2019 dönemine ilişkin veriler açıklandı. Cari işlemler hesabı Aralık 2019’da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Cari işlemler açığı, Aralık ayında yıllık bazda 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, bunun sonucunda, 2019 yılının on iki aylık döneminde cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Net çıkışlar 955 milyon dolara çıktı

Merkez Bankası açıklamasına göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Buna göre, altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, 1 milyar 429 milyon dolar azalarak 1 milyar 454 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 214 milyon dolar artarak 1 milyar 112 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 75 milyon dolar artarak 955 milyon dolara çıktı.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı girişler ise 165 milyon dolar artarak 291 milyon dolara yükseldi.

Resmi rezervler 539 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 281 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun yanında, portföy yatırımlarında 871 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti ve yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 89 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 12 milyon dolar net alış yaptı. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 206 milyon dolar net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarında 272 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında 333 milyon dolar net artış oldu.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet 45 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 13 milyon dolar ve 3 milyar 27 milyon dolar net geri ödeme yaptı. Bu dönemde resmi rezervler net 539 milyon dolar azaldı.

MB’den “yıl sonu güncellemeleri”

Merkez Bankası’nın “yıl sonu güncellemeleri” başlıklı açıklamasında şöyle denildi:

“Revizyon Politikası doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde 2015 yılından itibaren dış ticaret, hizmetler, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı.

Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da Cari İşlemler Hesabı ile Finans Hesabı kalemlerini ve dolayısıyla Net Hata ve Noksan kalemini etkiledi.

Özel Ticaret Sistemi’ne göre açıklanan dış ticaret istatistiklerinin Genel Ticaret Sistemi’ne dönüşümü çerçevesinde, hali hazırda serbest bölge düzeltmelerini içeren uyarlama kalemlerine, antrepolar kaynaklı ihracat ve ithalat verileri de TÜİK’ten elde edilerek 2013 yılından itibaren yansıtıldı.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2013 yılında 660 milyon dolar, 2014 yılında 1.337 milyon dolar ve 2018 yılında 1 milyar 124 milyon dolar artarken, 2015 yılında 19 milyon dolar, 2016 yılında 1 milyar 694 milyon dolar, 2017 yılında 280 milyon dolar ve 2019 yılın Ocak-Kasım dönemi için 1 milyar 929 milyon dolar azaldı.”

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER