A3 Haber

8 bin 844 sağlıkçıya iş!

8 bin 844 sağlıkçıya iş!
Şubat 14
15:27 2020

Sağlık Bakanlığı 150 psikolog, 123 sosyal çalışmacı/sosyal hizmet uzmanı, bin 91 ebe, 3 bin 762 hemşire, 616 ilk ve acil sağlık teknikeri, 410 röntgen teknikeri, 409 anestezi teknikeri alacak.

Alacak, alacak olmasına da nasıl alacak?

Toplamda 8 bin 844 kişi, Türkiye’nin her köşesindeki sağlık kurumlarına nasıl dağıtılacak?

Bakanlığın yaptığı açıklamayı okudum ve işe alımda adres gösterdiği ÖSYM’deki bilgi ve kılavuzlara baktım.

Şu kadarını söyleyeyim.

Başvuracaklar, istenen formları hatasız doldurabilirse, bırakın ebeyi hemşireyi en iyisinden uzman doktor olacak kadar “ehil kişi” olduklarını kanıtlayacaklardır zaten!

177 hemşire Konya’ya

Görev verilecek personelin büyük bölümü 4 yıllık üniversite mezunlarından olacak.

Ankara Şehir Hastanesi’ne 90 hemşire, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne 40 hemşire, Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi’ne 42 hemşire, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 51 hemşire, İstanbul Okmeydanı Hastanesi’ne 125 hemşire, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 41 hemşire alınacağını gördüm.

Rekor ise 177 hemşire ile Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin.

Mesele, yerleştirme!

Kafaları kurcalayan mesele, yerleştirmenin nasıl yapılacağı…

Bu konudaki açıklama şöyle:

YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
4.1 Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
4.2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
4.3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4.4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
4.5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

* * *

ÖSYM’ye güveniyorsanız, mesele yok.

Huzur içinde yapın başvurunuzu, bekleyin sonucu.

Yok, güvenmiyorsanız…

Bu kez de, yapacak bir şey yok!

Şans, kader, kısmet…

Dikkat çeken branşlar

Sağlıkçılar arasındaki kimi branşlar ilgimi çekti.

Bilen, biliyordur ama ben yeni duydum ergoterapisti, odyologu, perfüzyonisti.

Araştırdım, öğrendim.

ERGOTERAPİST: Birey odaklı bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler temel olarak kişilerin günlük yaşama ve anlamlı aktivitelere katılımlarını sağlamak için çalışır. Özellikle herhangi bir hastalık sebebiyle hayattan kopmuş ya da kendini kültürel sebeplerle dışlanmış hisseden bireylerin tekrar hayata kazanımı hedeflenir.

ODYOLOG: İşitme, denge veya kulakla ilgili diğer problemleri olan hastalarla çalışan kulak uzmanlarıdır. Uzman hekimin koyduğu tanı ve tedavi çerçevesinde hastalara çeşitli testler uygular.

PERFÜZYONİST: Kalp ameliyatı gerçekleştirilirken, gerektiği takdirde hastanın dolaşım ve solunum fonksiyonlarını yapay olarak desteklemek veya geçici olarak değiştirmek için kalp-akciğer makinesini (ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı) kullanmakla sorumludurlar.