A3 Haber

2019’da borçların vadesi kısaldı

2019’da borçların vadesi kısaldı
Şubat 20
11:55 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

“Aralık sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2018 yıl sonuna göre % 4,3 oranında artışla 118,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 1,7 oranında azalarak 56,2 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 6,6 oranında artarak 53,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.”

Kamunun 30,4 milyar dolar, Merkez Bankasının 8,4 milyar dolar, özel sektörün ise 129,3 milyar dolar vadesine 1 yıl ya da daha az kalmış kısa vadeli dış borcu var.

“2019 Aralık sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 168,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün % 18,1, Merkez Bankası’nın % 5,0, özel sektörün ise % 76,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

Kamu bankaları 21,8 milyar dolar, özel sektör 88 milyar dolar borçlu:

“Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2018 yıl sonuna göre % 3,1 oranında azalarak 21,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 3,6 oranında artarak 88,0 milyar ABD doları olmuştur.”