A3 Haber

Bakanlık açıkladı: Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak

Bakanlık açıkladı: Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak

Bakanlık açıkladı: Uzmanlık eğitimi alan hekimler, virüsle mücadeleye dahil olacak
Mart 21
00:51 2020

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için üç ay süreyle görevlendirilebilecek.

Sağlık Bakanlığı, uzmanlık eğitimi alan hekimlerin koronavirüs mücadelesine dahil olması için yeni bir karar aldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için üç ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında üç ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

İşte resmi gazetede yer alan düzenleme

Sağlık Bakanlığından: 

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağandışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür. 

Düzenleme yapılan maddenin eski hali şu şekilde: 

Madde 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören, araştırma ve uygulama yapan kişilerdir. 

(2) Programlara yerleştirilen uzmanlık öğrencilerinin istihdam şekli, kurumlarının özel mevzuat hükümlerine tabidir. 

(3) Uzmanlık öğrencisi muayenehane açamaz, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen uzmanlık öğrencisinin ilgili eğitim kurumunca ilişiği kesilir. 

(4) Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez. 

(5) Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması üç günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir. 

(6) Uzmanlık öğrencisinin programlarda, kurul tarafından belirlenmiş müfredat ve standartlarda eğitim verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar kurumca sağlanır. 

(7) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik kurallara uyar. 

 

 

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER