A3 Haber

Memleket kimlere emanet?

Memleket kimlere emanet?
Mart 29
14:21 2020

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, sanırım “ciddiye alınması” gereken bir kurul.
Başkanı Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da öyle.
Öyleyse kulak verelim kendisine, sadece 24 gün önce, 5 Mart’ta söylediklerine:
“Kovid-19, Mart ayının 15’inden sonra tamamen ortadan kaybolur ve hayat normale döner, diye düşünüyorum. Türkiye veya dünyanın başka yerlerinde virüsün gündemden kalkacağı görünüyor. Bundan sonra inşallah tekrar ortaya çıkmaz.”

An itibarıyla dünyadaki vaka sayısı 668 bini, can kaybı 31 bini geçmişse; Türkiye’deki tablo herkesin malumu ise durup düşünmek ve “TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, AKP Ordu Milletvekili, Göğüs Cerrahisi uzmanı, Doktor Şenel Yediyıldız’ın” öngörüsünü sorgulamak gerekiyor.

* * *

Kendisi de, başkanı olduğu komisyon da, iktidar erkinin önemli bir parçası zira.
Karar veren onlar.
Memleketi yöneten onlar.
Eh.
Hal böyle olunca, kim bilir kimler Şenel Yediyıldız’ı ve söylediklerini ciddiye alıp, koronavirüsü ciddiye almadı bugüne kadar?!
Neyse…
Normal koşullarda çok başka türlü yazardım ama şu zorlu sürecin hatırına “Memleket kimlere emanet?” demekle ve gerçekten işi bilenlere yetki ve sorumluluk verilmesi talebimi tekrarlamakla yetineyim!

Valiler neden bekledi?

Anlamakta zorlandığım bir başka konu ise şehirleri yöneten valilerin harekete geçmek için neden talimat beklediği?!
Malum.
Cuma gecesi Cumhurbaşkanı emir verdi.
Cumartesi günü de bütün valiler aynı saatte il idare kurullarını topladılar önce, ardından pandemi kurullarını.
Oysa kendileri ateşin bacayı sardığını görür görmez düğmeye basabilirlerdi.
“İl İdaresi Kanunu” açık.
Valilere verilen yetki, görev ve sorumluluklar net.

* * *

İşte madde 11:
(1) A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve
teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.
B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür.
C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.
(Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.
(Ek paragraf: 25/7/2018-7145/1 md.)Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir…

* * *

Yetkinin bazen verilmediği halde alınmasını, anlamak ve onaylamak mümkün de…
Verildiği halde kullanılmamasını -hele memleket yangın yeriyken- anlamak ve kabullenmek mümkün değil!