A3 Haber

Eğitimin en büyük sorunu: Eğitim masrafları

Eğitimin en büyük sorunu: Eğitim masrafları

Eğitimin en büyük sorunu: Eğitim masrafları
Nisan 17
11:53 2020

2019 yılında eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan en büyük sorun eğitim masrafları. Eğitim masraflarında sorun gören ailelerin oranı, devlet okulları için yüzde 45, özel okullar için ise yüzde 58.9 oldu.

A3 Haber Merkezi- Eğitim hizmetlerinden memnuniyet 2018 yılına göre 2019 yılında azalma gösterdi. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; bireylerin eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı, 2018 yılında yüzde 56.7 iken 2019 yılında yüzde 54.8’e düştü.

Kursa giden öğrenci sayısı düştü

TÜİK’in 2019 çocuk istatistiklerine göre hanehalkında yükseköğretim kurumları sınavına ve liseye geçiş sistemi dahilinde yapılan merkezi giriş sınavlarına hazırlık ya da derslere takviye amacıyla özel ders veya kurs alan çocuk bulunan hanelerin oranı, 2015 yılında yüzde 10.7 iken 2019 yılında yüzde 9.2 oldu. Çocuğunu kursa gönderen hanelerin yüzde 55.4’ü okuldaki eğitim yeterli olduğu halde sınavlara hazırlık amacıyla, yüzde 40.5’i ise okuldaki standart eğitim programının yetersiz kalması nedeniyle çocuklarını kursa gönderdiklerini ifade etti.

Özel okulların masrafı sorun oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında eğitim hizmetleriyle ilgili yaşanan en büyük sorun eğitim masrafları konusunda oldu. Eğitim masraflarında sorun gören bireylerin oranı, devlet okulları için yüzde 45 iken özel okullar için yüzde 58.9 oldu.

Eğitim hizmetleriyle ilgili 2019 yılında en az görülen sorun ise devlet okullarında yüzde 9.2 ile okula kayıt işlemlerinde yaşanırken özel okullarda ise yüzde 2.2 ile okul ve çevresi güvenlik hizmetlerinde yaşandı.

Beş yaşındaki çocukların net okullaşma oranı yüzde 75.2

Milli eğitim istatistiklerine göre; beş yaş net okullaşma oranı, 2015/2016 öğretim yılında yüzde 67.2 iken 2018/2019 öğretim yılında yüzde 75.2 olarak gerçekleşti.

Erken çocukluk gelişimi endeksi, okur-yazarlık ve sayısal beceri açısından, fiziksel olarak, sosyal-duygusal açıdan ve öğrenme konusunda normal gelişim gösteren 36-59 aylık çocukların sayısının, nüfustaki aynı yaş grubundaki toplam çocuk sayısına oranını ifade etmektedir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), 2018 sonuçlarına göre; üç ve dört yaşlarındaki çocuklar için erken çocukluk gelişimi endeksi, 2018 yılında yüzde 73.7 olarak hesaplandı. Erkek çocuklar için yüzde 69.8 olan endeks değeri, kız çocuklar için yüzde 78 oldu.

Ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı yüzde 93.3

Milli eğitim istatistiklerine göre; ortaokul seviyesinde net okullaşma oranı ise 2018/2019 öğretim yılında yüzde 93.3 oldu. Net okullaşma oranı cinsiyet bazında karşılaştırıldığında, erkek çocuklar için ortaokul seviyesinde net okullaşma oranının yüzde 92.9, kız çocukları için ise yüzde 93.6 olduğu görüldü.

About Author

Uğraş Vatandaş

Uğraş Vatandaş

Related Articles

TÜM HABERLER