A3 Haber

“IBAN numarası ile sağlık hizmeti” dönemi başladı: Covid-19’la ilgili hizmetler hani ücretsizdi!

“IBAN numarası ile sağlık hizmeti” dönemi başladı: Covid-19’la ilgili hizmetler hani ücretsizdi!

“IBAN numarası ile sağlık hizmeti” dönemi başladı: Covid-19’la ilgili hizmetler hani ücretsizdi!
Haziran 28
16:30 2020

Önce, ücretsiz vereceklerini söyledikleri maskeye, son olarak da Covid-19 PCR testine ücret geldi. Yurtdışına çıkışta istenen Covid-19 PCR testi için Sağlık Bakanlığı, vatandaşlardan bildirilen IBAN numarasına 110 TL yatırılmasını isteyecek. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç’ın konuya ilişkin kaleme aldıkları analizi paylaşıyoruz…

Başta Almanya olmak üzere AB üyesi ülkeler, Türkiye’den gelenlerden 48-72 saat öncesine ait Covid-19 PCR testi istemesi ile yurtdışına çıkışta bu testi yaptırmak zorunda olan vatandaşlara yönelik olarak Sağlık Bakanlığı, kamu sağlık kurumlarına gönderdiği bir yazı ile test bedeli olarak TR70 0001 2009 4520 0005 0000 41 IBAN numarasına 110 TL yatırılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Oysa 09 Mayıs 2020’de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan bir değişiklik ile PCR testi “Hizmet Başı İşlem Puan Listesine” alındı. Böylece genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için Covid-19 hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kuruluşlarına bu testin ücreti SGK tarafından ödenmeye başlandı.

Ayrıca 26 Haziran 2020’de Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği Covid-19 Antikor Testi konulu yazıda özel sağlık kuruluşlarının “Covid-19 antikor testini (IgG – IgM ) çalışması halinde antikor testinin Sağlık Uygulama Tebliği fiyat tarifesinde belirlenmiş ücret veya fark ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmeksizin yapılması hususunda” gereğinin yapılması istendi.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeye kişisel koruyucu ekipman, test kiti ve sağlık malzemesi göndermekle övünen AKP iktidarı, vatandaşlara vaat ettiği beş adet maskeyi bile ücretsiz dağıtamayınca çareyi satışta bulmuştu. Şimdi de yurtdışına çıkacak vatandaşlardan test ücreti istenecek.

Yurtdışına çıkacak vatandaşlardan gittikleri ülke tarafından talep edilen PCR testi için Sağlık Bakanlığı hesabına IBAN üzerinden ücret ödenmesinin istenmesi, durumu fırsata dönüştürme girişimidir. Antikor testleri için de özel sağlık kuruluşlarının fark ücreti alabilmesine göz yuman Sağlık Bakanlığının zaten ücreti SGK tarafından ödenen PCR testinden de fark ücreti talep etmesi fırsatçılıktır.

Bu uygulamalar, salgının ilk günlerinde özel sağlık kuruluşlarınca vatandaşlardan Covid-19’un tanı ve tedavisinde ilave ücret alındığı döneme yavaş yavaş geri dönme girişimleri olarak görülüyor. Eğer gereken tepki verilmezse yasal olmayan bu uygulamaların arkasının geleceğini tahmin etmek güç olmasa gerek.

Katılım payı, ilave ücret yetmedi: IBAN numarası verelim!

Tüm sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin olarak SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yayınlanmakta ve bu tebliğ çerçevesinde sağlık giderleri karşılanmakta.

09 Mayıs 2020 tarih ve 31122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 5. Maddesinin (b) bendinde;

  • SUT işlem kodu 907222 olan Covid-19 (SARS-CoV-2) IgG testi
  • SUT işlem kodu 907223 olan Covid-19 (SARS-CoV-2) IgM testi
  • SUT işlem kodu 908115 olan Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR testi tanımlanmıştır.
  • (c) bendinde ise fiyat tarifesi belirlenmiştir.

Covid-19 Antijeni (SARS-CoV-2) (DFA) 18,9 TL,
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgG 9.92 TL,
Covid-19 (SARS-CoV-2) IgM 9.92 TL,
Covid-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR 117,5 TL

Covid-19 hastalığının tanı ve tedavisinin yapıldığı tüm kamu sağlık tesisleri ile özel sağlık kuruluşlarında bu testlerin ücreti SGK tarafından ödenmekte.
(Bu ücretler 3. basamak eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini içermekte olup 2. basamak sağlık kuruluşları için bu ücretin yüzde 10’u daha azdır. Bu madde geriye dönük 1 Nisan 2020 tarihinden sonra geçerli sayılmıştır.)

Ayrıca 09 Nisan 2020 tarihli ve 31094 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişikliği ile Covid-19 ön tanılı/tanılı hastalar, acil hal tanımı içerisine ve ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alınmıştır. Bu şekilde Covid-19 ön tanı/tanılı hastalardan özel sağlık kuruluşlarında yasal olarak hiçbir suretle yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil /yatak için ilave ücret alınamayacağı kesin hükme bağlanmıştır.

Resmi Gazete ’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerince, Sağlık Bakanlığının yurtdışına çıkışta Genel Sağlık Sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Covid-19 PCR testi için IBAN numarasına 110 TL para yatırılmasını istemesi uygun değildir. Sağlık Bakanlığının hangi gerekçeler ile PCR testi için IBAN üzerinden para istediğini kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir.

Yaşadığımız gerçeklik şudur:

  • Pandemi sürecinde olduğu gibi normalleşme (!) sürecinde de olağandışı bir döneme girilmesine ve sahada sorunlar yaşanmasına karşın SGK’nın hiç sesi çıkmamaktadır.
  • Salgını fırsata çevirme uğruna, bilimsel gerekçelere dayandırılamayan erken açılma kararları, özellikle 1 Haziran sonrasında hem olgu sayılarında hem de yoğun bakımda tedavi gören ve solunum desteğine gereksinim duyan hasta sayılarında artışa yol açmıştır. Almanya başta olmak üzere AB üyesi ülkeler Türkiye’den gelenler için 48-72 saat önce referans laboratuvarlardan Covid-19 PCR testi istemektedirler.
  • Dünyada en yüksek toplam vaka sayısının ortaya çıktığı, salgının küresel ölçekte kötüye gittiği ve bulaşıcılığın sürdüğü bir dönemde Türkiye olarak hızla “normalleşiyoruz.”

Sonuç olarak…

Vatandaşların sağlık hizmetine ulaşabilmeleri için sadece Genel Sağlık Sigortası primi ödemeleri yeterli olmayıp, ek olarak cepten SGK’ya katılım payı, vakıf üniversitelerine ve özel sağlık kuruluşlarına SUT’taki bedelin yüzde 200 kadarını ilave ücret olarak ödemeleri zorunlu iken, şimdi de yurtdışına çıkacak vatandaşlardan salgın için zorunlu olarak istenen testi yaptırabilmesi için Sağlık Bakanlığı, bildirdiği IBAN numarasına ilave ücret ödenmesini istemektedir.

Sağlık Bakanlığı, yurtdışına çıkacak tüm vatandaşları turist olarak görüp sağlık turizmi kapsamında kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesi üzerinden IBAN numarası göndermiştir. Oysa kamu sağlık hizmetleri fiyat tarifesinin genel uygulama ilkelerine göre 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan kişilere sunulan sağlık hizmetleri 5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı karşılanmayan sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi üzerinden fiyatlandırılır. Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için istenen Covid-19 testlerinin ücreti tüm kamu sağlık tesisleri ve özel sağlık kuruluşlarına zaten SGK tarafından ödenmektedir. Bu durumda Sağlık Bakanlığı, GSS kapsamında olan kişilerden IBAN numarası üzerinden test ücreti talep edemez. Ancak pandemi sonrasında GSS kapsamında olmayan vatandaşlar için bu bedel talep edilebilir.

About Author

Ergün Demir

Ergün Demir

Related Articles

TÜM HABERLER