A3 Haber

Erdoğan talimat verdi, Resmi Gazete’de yayımlandı: Kadın üniversiteleri 2021’de kurulacak

Erdoğan talimat verdi, Resmi Gazete’de yayımlandı: Kadın üniversiteleri 2021’de kurulacak

Erdoğan talimat verdi, Resmi Gazete’de yayımlandı: Kadın üniversiteleri 2021’de kurulacak
Ekim 28
09:26 2020

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yıllık Programı, Türkiye’deki eğitim sisteminin can yakan sorunlarının gelecek yıl da devam edeceğini ortaya koydu. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2019’da, Japonya ziyaretinde gördüğü ve Türkiye’ye döndüğünde YÖK Başkanı Yekta Saraç’a “Çalışmanı buna göre yap” talimatını verdiği kadın üniversiteleri, programa eklendi.

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, eğitimde sorunların çözülmeyeceğini gösterdi. Her yıl olduğu gibi 2021 yılı için de birçok problem sıralanırken kadın üniversiteleri için ilk adımın 2021’de atılacağı bildirildi. Programda, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması, 23 bin akıllı tahta ihalesine çıkılması ile özel sektörün okul açmasının teşvik edilmesi de yer aldı.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan programda, 2020’de eğitimde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi, yapılması planlanan çalışmalar aktarıldı. Çalışmalar özetle şunlar:

5 yaş zorunlu eğitim kapsamında 

 • Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak.
 • Yeni derslik yapımı planlamasında, derslik inşa edilmesi planlanan yerdeki diğer eğitim binalarının verimli kullanımı dikkate alınacak,  atıl vaziyetteki eğitim binalarının kullanımı öncelenecek.
 • Okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacak.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacak.

23 bin akıllı tahta alınacak 

 • EBA portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacak.
 • Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacak. Bu kapsamda, 7 bin 400 okulun ağ altyapı işletme ve bakım-onarım işlemleri, 3 bin 500 okulun ağ altyapısı kurulumu tamamlanacak. 2 bin 500 okula GSM üzerinden internet erişimi sağlanacak. 23 bin etkileşimli tahta alım ihalesi yapılarak kurulumu gerçekleştirilecek.

Özel okullara teşvik

 • Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında işbirliği protokolleri artırılacak. OSB’lerde mesleki ve teknik eğitim kurumlarının açılması ve desteklenmesi amacıyla sektörle işbirliği sağlanacak.
 • Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşvikleri artırılacak ve OSB’ler başta olmak üzere mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliği artırılacak.
 • Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacak.
 • Akademik personellerin atama ve yükselme kriterleri alt sınırı, merkezi olarak yükseltilecek. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde düzenleme yapılacak.
 • Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artırılacak.
 • Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacak.

Okullaşma oranında düşme

Programın “Hedefler” başlığında ise 2019’da yüzde 75.2 olan 5 yaş net okullaşma oranının 2020’de 75.1’e düşmesi beklenirken 2021’de ise yüzde 83’e artırılması planlanıyor. Tekli eğitimdeki öğrenci oranına ilişkin hedef şöyle:

“İlkokul için 2020’de beklenen yüzde 63.2, 2021’de olması hedeflenen yüzde 85.

Ortaokul için 2020’de beklenen yüzde 80.9, 2021’de olması hedeflenen yüzde 87.5.

Lise için 2020’de beklenen yüzde 97.4, 2021’de olması hedeflenen yüzde 97.5.” 

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER