A3 Haber

Danıştay Çeşme Turizm Planları’nın iptali başvurusunu gündemine aldı, bakanlıktan savunma istedi

Danıştay Çeşme Turizm Planları’nın iptali başvurusunu gündemine aldı, bakanlıktan savunma istedi

Danıştay Çeşme Turizm Planları’nın iptali başvurusunu gündemine aldı, bakanlıktan savunma istedi
Ocak 07
09:14 2021

Danıştay Altıncı Dairesi’nin Çeşme’de 16 bin 624 hektar alanı kapsayan bölgedeki Turizm Planlarının iptali için yapılan başvuruyu gündemine alarak bilirkişi incelemesi başlattığı ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığının konuyla ilgili savunması alındıktan sonra karar verileceği belirtildi.

Çeşme’de 16 bin 624 hektar alana kapsayan Turizm Planları ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı. Danıştay Altıncı Dairesi 16 davacı adına Avukat Senih Özay’ın yaptığı başvuruyu gündemine alıp, bilirkişi incelemesi başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığının konuyla ilgili savunması alındıktan sonra karar verileceği belirtildi.

EgeliGazete’nin aktardığına göre Resmi Gazete’de 12 Şubat 2020’de yayımlanan Çeşme Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin karara karşı açılan davada Danıştay Tetkik Hakimi kararında, “Davanın durumuna ve uyuşmazlığın niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin, davalı idarelerin savunulması alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesi gerektiği düşünülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Deniz yüzeyini bile kapsıyor

İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 30 bin hektarlık Çeşme Yarımadası’nın yüzde 55’inin imarı değişecek. Çeşme Gelişim Bölgesi 5250 hektarı orman alanları üzerinde. Üstelik bu orman alanları; içinde nadir ve endemik türler barındıran, kendine has yaban hayatı ve habitatlar oluşmuş uluslararası öneme haiz doğal ve bakir, korunması gereken alanlar.2 bin hektarı deniz yüzeyinde.600 hektarı mera alanı.783 bin metrekaresi tarım alanı ve zeytinlik.3400 dekarı dikili tarım arazisi, yaklaşık 4400 dekarı mutlak tarım arazisi, 7900 dekarı da marjinal tarım arazisi.2157 hektarı nitelikli doğa koruma alanı, 1432 hektarı sürdürülebilir koruma alanı. Üstelik bu alanlar bir yıl önce birinci derece sit iken, yapılan değişiklikle dereceleri düşürüldü.

Planlara dahil edilen kıyı uzunluğu da tam 47 kilometre. Kamu kullanımına açık ve devlete ait olan kıyıların ve hatta tapuda kaydı olmayan deniz alanlarının turizm amaçlı bölge ilan edilmesi ve hatta özel kullanıma tahsis edilmesi söz konusu.

Sit, orman alanı, mera ve tarım arazisi

TMMOB’a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubelerinin meydana getirdiği çalışma grubu tarafından Çeşme Turizm Bölgesi planları iççin oluşturulan ön değerlendirme raporunda tüm kent için oluşacak ciddi zararlara dikkat çekildi.

Raporda; “Çeşme Turizm Projesi” alanında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 16.11.2015 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ağırlıklı olarak “Orman Alanı, Tarım Arazisi, Çayır-Mera, Ağaçlandırılacak Alan” gibi yeşil kuşak alanlarının yanı sıra “Doğal Sit Alanı, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” gibi korunması gerekli kültür ve tabiat varlıkları bulunduğuna dikkat çekildi.

Yarımada’nın yaklaşık yüzde 55’ini kapsayan “Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”ndeki ormanlık alanlar, içinde nadir ve endemik türler barındıran, kendine has yaban hayatı ve habitatlar oluşmuş uluslararası öneme haiz doğal ve bakir, korunması gereken alanlar olduğunun ifade edildiği raporda, bu alanlarda turizm vb. amaçlı tesislerin yapılmasına izin verilmesinin bölgenin büyük çapta zarar görmesini kaçınılmaz hale getirecek olup taraf olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ne ve Anayasa’ya aykırı bir uygulama olacağı belirtildi.

Şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı

Raporun sonuç bölümünde de, “Sadece mesleki açıdan değerlendirdiğimizde bilimsel dayanaktan yoksun olarak gördüğümüz söz konusu proje, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve yürürlükteki yasal mevzuata aykırı olması nedeniyle uygulanabilir olmadığı gibi Kamu ve Doğa yararına da aykırıdır. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak bilgi birikimimizi kentimizin kalıcı çıkarları için kullanmak, sermayenin saldırılarına karşı kentimizi ve doğamızı korumak toplumsal sorumluluğumuzdur. Sürece ilişkin yaşanacak gelişmelere bağlı olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup başta üyelerimiz olmak üzere, tüm İzmir halkını ve ilgili bütün kurumları bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER