A3 Haber

Hitit Üniversitesi: Vekaleten dekanlık görevleri için herhangi bir ek ödeme yapılmamakta

Hitit Üniversitesi: Vekaleten dekanlık görevleri için herhangi bir ek ödeme yapılmamakta

Hitit Üniversitesi: Vekaleten dekanlık görevleri için herhangi bir ek ödeme yapılmamakta
Mart 08
09:21 2021

Çorum Hitit Üniversitesi’nde (HİTÜ) çeşitli fakültelerin dekanlıklarına vekaleten atanan rektör yardımcılarına herhangi bir ek ödeme yapılmadığı açıkladı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nden vekaleten görevlendirmelere ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, medyada kullanılan “tutarsız ifadeler” karşısında açıklama yapma gereği duyulduğuna işaret edilerek, HİTÜ’nün 2006’da kurulduğu ve URAP 2020 değerlendirmesinde Türkiye’de 2000 yılı sonrası kurulan 95 üniversite arasında 11. sırada yer aldığı vurgulandı.

On bir fakülte, 7 meslek yüksekokulu ile birer enstitü ve yüksekokula sahip üniversitenin 17 bin öğrencisiyle eğitim-öğretime devam ettiği aktarılan açıklamada, HİTÜ’de, YÖK tarafından 2020 yılı başında Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşma projesinin kabul edilmesinin ardından savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanlarında AR-GE ve sanayi işbirliklerine yönelik çalışmaların büyük bir gayretle yürütüldüğünün altı çizildi.

Üniversitenin mühendislik, fen-edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, tıp, güzel sanatlar tasarım ve mimarlık, sağlık bilimleri ve spor bilimleri fakültelerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan açıklamada, kurulma kararları önceki yıllarda alınmış olmasına rağmen altyapı çalışmaları tamamlanamamış ve dolayısıyla akademik personeli ve henüz öğrenci kontenjanı bulunmayan turizm, diş hekimliği ve veterinerlik fakültelerinin pasif konumda olduğunu belirtildi.

Aktif fakültelerin bünyesinde dekan olarak atanma şartını sağlayan profesörlerin arasından atamaların Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) onayına sunularak yapıldığı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“İstifa nedeniyle boşalan fakültelerimizde ise akademik ve idari süreçlerin aksamaması için bu fakültelerdeki mevcut profesör kadrosundaki çalışma arkadaşlarımız arasından vekaleten atamalar yapılmış olduğu gibi, bazılarında da nihai atama yapılıncaya kadar mevzuat uyarınca YÖK onayına sunularak, rektör veya rektör yardımcılarının uhdesinde dekanlık görevi vekaleten yürütülmektedir. Kamuoyunu meşgul eden ve üniversitemizde yürütülen süreçlere dair bilgi kirliliğine yol açmış olan konu, geçtiğimiz hafta fen-edebiyat fakültesi dekanlığında gerçekleşen istifa sonrası yapılan görevlendirmeyle ilgilidir.”

Görevlendirmelerin, idarede hizmetlerin sürekliliği ilkesi gereğince belirlenen yükseköğretim mevzuatına uygun bir şekilde, acil durumlarda yönetim süreçlerinde aksamaya neden olmamak üzere yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“YÖK’ün onayına sunularak rektör yardımcılarımızdan birinin uhdesine geçici olarak vekaleten dekanlık görevi verilmiştir. Kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açan diğer bir husus ise son üç yıldır sadece güzel sanatlar alanına öğrenci kabul ettiğimiz Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığının kuruluşundan beri vekaleten bir rektör yardımcımızın uhdesinde bulunması ile alakalıdır. Bu fakültemizde mimarlık bölümü pasif konumda olup, mimarlık alanında üniversitemizde hiçbir öğretim üyemiz bulunmamaktadır. İlgili mevzuat uyarınca aynı şekilde Sağlık Bilimleri Fakültemizin Dekanlığı diğer rektör yardımcımızın uhdesinde yürütülmektedir. Rektör yardımcıları tarafından yürütülen söz konusu vekaleten dekanlık görevleri için kendilerine herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır.”

Genç bir üniversite olarak bir yandan kurulmuş olan birimlerin idari ve akademik altyapısını güçlendirme, diğer yandan yeni akademik birimler kurma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda üniversitemizde vekaleten yürütülen dekanlık görevleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirilmektedir. Asaleten dekanlık atamaları hususunda ise gerekli girişimler sürdürülmektedir. Nihai olarak üniversitemiz ve çalışma arkadaşlarımız hakkında kasıtlı bir şekilde yanlış ve eksik bilgiler üreten, haberler yaparak kamuoyunu yanıltan kişiler ve mecraları hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. Saygılarımızı sunarız.”

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER