A3 Haber

“Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi’ni feshetme yetkisi yok karar yok hükmünde”

“Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi’ni feshetme yetkisi yok karar yok hükmünde”

“Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi’ni feshetme yetkisi yok karar yok hükmünde”
Mart 20
16:44 2021

Hukukçular İstanbul Sözleşmesinin Milletlerarası Antlaşma olduğu için kanun hükmünde olduğunu, Cumhurbaşkanının fesih etme yetkisinin olmadığını belirterek kararın yok hükmünde olduğunu vurguladı.

A3 Haber Merkezi | Türkiye, ilk imzacısı olduğu ve İstanbul’da imzalandığı için adına “İstanbul Sözleşmesi” denilen sözleşmeden bir gece yarısı geri çekildi. Karar, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: “15.07.2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan ‘Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde’ Cumhurbaşkanına Uluslararası Sözleşmelerin fesih etme yetkisi verilmemiştir. 20.3.2021 tarih, 31429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3718 sayılı kararda işe ‘sözleşmenin feshedildiği’ belirtilmiştir. Bu karar yok hükmündedir ve 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM tarafından onaylanan Istanbul Sözleşmesi yürürlüktedir.

“İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir”

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hukukçu Ece Güner Toprak, Anayasa’nın 90. maddesine göre İstanbul Sözleşmesi’nin “kanun hükmünde” olduğunu ve kural olarak, bir uluslararası sözleşme nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usulle feshedilebileceğini ifade etti.

Toprak, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile feshedilemeceğini belirterek, “Anayasamız 90. maddesine göre İstanbul Sözleşmesi kanun hükmündedir (hatta üstünde). Temel haklarda kararname düzenlenemez (Anayasa 104. madde). Kararname, Anayasamızın ihlali; AYM iptal edecektir” dedi.

Anayasa’nın 90. maddesi ve 104. maddesi

Anayasa’nın 90. maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti adına Yabancı Devletlerle ve Milletlerarası Kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun hükmündedir” ifadeleri yer alıyor.

Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin sıralandığı Anayasa’nın 104. maddesinde ise “Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz” deniliyor.

About Author

Uğraş Vatandaş

Uğraş Vatandaş

Related Articles

TÜM HABERLER