A3 Haber

Bakanlıktan ‘gri pasaport’ genelgesi: İzin işlemlerini artık bakanlık yönetecek

Bakanlıktan ‘gri pasaport’ genelgesi: İzin işlemlerini artık bakanlık yönetecek
Mayıs 04
12:53 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bazı belediyelerin kamu çalışanı olmayan kişilerin, hizmet pasaportu ile yurtdışına çıkışını sağlaması ve bu kişilerin birçoğunun yurda dönmemesi üzerine 81 valilik aracılığı ile tüm il ve ilçe belediyelerine genelge gönderdi.

Belediyelerin hizmet pasaportu sağlayarak yurtdışına insan göndermesine ilişkin tartışma sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak 28 Nisan’da, 19 ildeki 27 belediyede soruşturmanın sürdüğünü açıklamıştı. Soylu, “Birkaç kişi istismar etti diye bunu engelleme yaklaşımına gitmemek lazım. İstismarları önleyecek düzenlemeler getirilmeli” demişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 21 Nisan 2021 tarihinde, 81 valilik aracılığıyla tüm il ve ilçe belediyelerine “Yurtdışı Çıkışlar” konulu bir genelge gönderdi.  2021/6 sayılı genelgede, belediyelerin; yurt içinde ve yurtdışında şahıs, şirket, vakıf, dernek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet ve hizmet projeleri kapsamında yurtdışında düzenleyecekleri her türlü faaliyete ilişkin izin vermek iş ve işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

“Dosyalar bakanlığa gidecek”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzalı genelgede, yurtdışına çıkış iş ve işlemlerinde uyulması gereken kurallar şöyle sıralandı:

Söz konusu iş ve işlemlerin bakanlığımızca değerlendirilip sonuçlandırılması için makul süre göz önünde bulundurularak belediyelerin;

  • Yurt içinde veya yurt dışındaki şahıs, şirket, vakıf, dernek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projelerine ilişkin protokol metinlerini,
  • En büyük mülki idare amirinden alınan izin yazısını,
  • Yurt dışında yapılacak faaliyete ilişkin, faaliyete katılacakların bilgilerinin de yer aldığı meclis kararını,
  • Yurt dışında yapılacak faaliyetin konusunu, süresini, taraflarını, hedefini, amacını, sağlayacağı muhtemel yararları ve maliyetini içerecek bilgi notunu bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

“Hizmetle ilişkisi olmayan konular için görevlendirme yapılmayacak”

Genelgede, ayrıca; belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışına görevlendirilmelerinde uyulması gereken esaslar da şöyle sıralandı:

  • Belediyelerin bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır.

Azami tasarruf, asgari personel ve süre

  • Görevlendirmeler; azami tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.
  • Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak görevlendirmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (belediye, belediye birliği veya uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları aranacaktır.

Dönüşte bilgilendirme

  • Yurtdışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.
  • Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol yevmiye) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.