A3 Haber

Sayıştay’dan İKÇÜ’deki yemekhane skandalına ilişkin rapor: İmha etmek yerine yeniden satışa sundular

Sayıştay’dan İKÇÜ’deki yemekhane skandalına ilişkin rapor: İmha etmek yerine yeniden satışa sundular

Sayıştay’dan İKÇÜ’deki yemekhane skandalına ilişkin rapor: İmha etmek yerine yeniden satışa sundular
Temmuz 18
17:15 2021

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde bulunan öğrenci ve personel yemekhanesinde imha edilmesi gereken yemeklerin imha edilmemesi ve yeniden satışa sunulması iddiasıyla 2019 yılında açılan soruşturma Sayıştay 4’üncü Dairesi tarafından tamamlandı. Sayıştay’a göre “İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde, imha edilmesi gereken yemeklerin satışa sunulması ihtimal dahilinde” ifadeleri yer alırken denetçi raporuna göre 494 bin 620 TL kamu zararı oluştu.

Gerekçesi, “İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen öğrenci ve personel malzeme dahil yerinde üretim öğle yemeği ve sonrası hizmet alımı işlerinde öğrenciler tarafından yemek öncesinde talep edilerek ücreti ödenen ancak yenilmeyen yemeklerin imha edilmemesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi” ifadeleri ile açıklanan soruşturmada, bir başkan ve dört üyeden oluşan yargılama heyetinde toplamda 6 yetkilinin ifadesine başvurdu.

Üretilecek yemek miktarı “tahminen” belirlenmiş

Soruşturma dosyasında yer alan “denetçi görüşü” raporunda, üniversite bünyesinde iki adet yemekhane bulunduğu, bunlardan birinde öğrencilerin diğerinde ise akademik ve idari personelin yemek yediği belirtildi.

Personel yemekhanesinde üretilecek yemeğin miktarının geçmiş yıllar ile personel sayısı dikkate alınarak “tahminen” belirlendiği ifade edilen raporda, yüklenici firmaya da yemekhane girişinde okutulan kart sayısı üzerinden ödeme yapıldığı tespiti yer aldı.

‘Turnike kolları çalışmıyor, kaç kişinin yemek yediğinin tespiti olanaksız”

duvaR’dan Bilal Başakçıoğlu’nun haberine göre, Üniversiteye dışarıdan gelen misafirler ile sözleşmeli personelin de bu yemekhaneden ücreti karşılığında yararlanabildiği kaydedilen raporda, yemekhane işleyişi ve eksikler şu ifadelerle açıklandı:

  • Yerinde yapılan denetimlerde personelin yemekhaneye girişinde kullanılması gereken turnike kollarının çalışmadığı, personelin kartını okutarak yemekhaneye giriş yaptığının görüldüğü, turnike kollarının kendilerinin uyarısı sonucu işler hale getirildiği, turnike kollarının çalışmamasının üniversite personeli haricinde yemekhaneden ne kadar kişinin yemek yediğinin tespitini olanaksız kıldığı… Öğrenci yemekhanesinde ise her haftanın başında öğrencilerin geliştirilen sistem üzerinden o hafta yiyeceği öğün adedini girdiği ve ücretini ödediği, işin sözleşmesi uyarınca yükleniciye talep edilen yemek adedinin bildirildiği ve talep edilen yemek adedinin yenip yenilmemesine bakılmaksızın talep edilen adet üzerinden yükleniciye ödemede bulunulduğu…

Geriye dönük tutanak düzenlenmiş

Denetçi raporunda, talep edildiği halde yenilmeyen yemeklerin adedinin çok sayıda olması üzerine idareye bu uygulamadan vazgeçmeleri gerektiği yönünde tavsiyede bulunulduğu da ifade edildi. İdarenin de tavsiye ve öneriyi kabul ederek yenen yemek sayıları üzerinden ödemede bulunulması uygulamasını kabul ettiği kaydedildi. Böylelikle yüzde 10’luk bir tasarruf sağlandığı ifade edilen raporda, yenilmeyen yemeklerle ilgili ise yapılan usulsüzlüğe dikkat çekildi. Raporda usulsüzlükle ilgili şu ifadelere yer verildi;

“Yenilmeyen yemeklerin imhası ile ilgili olarak imha tutanağı düzenlenip düzenlenmediğinin sorulduğu, böyle bir tutanağın düzenlenmediğinin belirtildiği, savunmalarda ifade edildiği üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan denetçilerin gelmesinden önce bu tutanakların düzenlendiği daha sonra Sayıştay denetim ekibine bu tutanakların teslim edildiği” akademik ve idari personelin ifadeleri doğrultusunda geriye dönük tutanak düzenlendiği anlaşılıyor.”

“Master kart ile yenilen yemekler, artan yemeklerden karşılanmış”

Personeller S.D. ve F.C.’nin savunmalarında ise seçilmesine rağmen yenilmeyen yemeklerin imha edilmeyip yabancı öğrencilere ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verildiği ifade edildi. Denetçi raporunda, üniversiteye gelen misafirlerin de bu yemeklerden yediği, yemekhanenin kapanma saatlerinin yaklaştığı zamanlarda porsiyonların büyütüldüğü belirtildi.

Yemek yardımına tabi olmayan personelin ve dışarıdan gelen misafirlerin de ücreti karşılığı yemek yiyebildiği, bunun için de firma yetkilisindeki “master kart” adı verilen kartların kullanıldığı belirtilen raporda, “Yerinde yapılan denetimler esnasında sorumluların bu şekilde master kart ile yenilen yemekler için yüklenicinin ‘fazladan yemek yaptığını’ söylediği, ancak sorumlulardan bazılarının master kart ile yenilen yemekler için yüklenici tarafından fazladan yemek yapılmadığını, bunların talep edilmesine rağmen yenilmeyen yemeklerden karşılandığı, hatta çoğu zaman yemeklerin yetmediği belirtildi” denildi.

“494 bin 620 TL’lik kamu zararı”

Denetçi raporunun sonuç kısmında ise yaklaşık 500 bin TL kamu zararı oluştuğunun altı çizilerek, şu ifadelere yer verildi; “… öğrenciler tarafından yemek öncesinde talep edilerek ücreti ödenen ancak yenilmeyen yemeklerin imha edilmemesi neticesinde oluşan 494 bin 620,80 TL kamu zararının sorumlularına müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine, konu ile ilgili olarak gerekli idari soruşturmanın yapılmasını teminen konunun YÖK Başkanlığı’na yazılmasına, geriye dönük sahte tutanak ve yanıltıcı belge düzenleyen sorumlular hakkına gerekli adli işlemlerin yapılmasını teminen konunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünüldü.”

Karar: Yenilmeyen yemeklerin satışa sunulması ihtimal dahilinde

Sayıştay 4’üncü Dairesi ise soruşturmaya ilişkin kararında ücreti ödenen ancak yenilmeyen yemeklerin imhası noktasında tutanak tutulmadığının altını çizdi. Savunmalar ve ifadeler de değerlendirildiğinde yenilmeyen yemeklerin master kart ile satışa sunulmasının ihtimal dahilinde olduğuna hükmeden Sayıştay, kararında şu ifadelere yer verdi:

  • Açıklanan gerekçelerle söz konusu hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen teknik şartname hükümleri uyarınca bedeli kurumca ödenmiş olan ancak yenilmeyen yemeklerin tamamının imha edilip tutanak altına alınması, başka hiçbir amaçla kullanılmaması, gerek yükleniciler gerekse de başka kişilerce satışa konu edilmemesi gerekmekte olup yapılan tüm savunmalar birlikte değerlendirildiğinde söz konusu yemek hizmeti alım işlerinde öğrenciler tarafından yemek öncesinde talep edilerek ücreti ödenen ancak yenilmeyen yemeklerin master kart kullanımı ile satışa konu edilmesi ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Bu itibarla savunmalarda belirtilen ve suç teşkil ettiği düşünülen diğer hususlar da yeniden değerlendirilmek suretiyle kamu zararı tutarı ve sorumlulukların netleştirilmesi için 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun ‘Suç teşkil eden fiiler’ başlıklı 78’inci maddesi uyarınca suç müzekkeresi düzenlenmesini teminen denetçisine muhtıra verilmesine ve süreç sonuçlanıncaya değin konunun hüküm dışı bırakılmasına oy çokluğuyla karar verildi

Öğrencilerin CİMER’e şikayeleri de dosyaya girdi

Konu ile ilgili ulaştığımız Katip Çelebi Üniversitesi ise yetkili olmadığı gerekçesiyle daha sonra tarafımıza ulaşacağını belirtti. Herhangi bir dönüş yapılmaması üzerine yeniden ulaştığımız üniversite yetkilileri sorularımızı yanıtsız bıraktı.

Öte yandan soruşturma dosyasında öğrencilerin CİMER’e yazdıkları şikayetlere de yer verildi.

Öğrenciler: Yemekler kötü

Yemeklerden memnun olmadıklarını ifade eden öğrenciler, “En az üç gün yemek yiyordum. Yemekler çok iyi değildi. Bu konuda şikayetler de oldu. Porsiyonların birbirini tutmadığı zamanlar var. İlk önce hafta sonundan yemekleri seçiyorduk. Seçmeyi unutursan girişte daha fazla para ödüyordun. Sonra bu uygulama kaldırıldı. Neden kaldırıldı anlamadık. Yemeklere de zam yapılmıştı” diye konuştu.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER