A3 Haber

ATM’lerde işlem ücreti tavanı 4 TL’ye yükseldi

ATM’lerde işlem ücreti tavanı 4 TL’ye yükseldi
Ağustos 09
08:52 2021

Finansal tüketicilerden alınacak ATM işlemleri ücreti tavanı 4 TL’ye yükseltildi.

Dünya’nın haberine göre bankalarca finansal tüketicilerden alınacak ATM işlemleri ücreti 4 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL’yi geçemeyecek. Daha önce bu rakamlar 2 TL ve 5 TL olarak uygulanıyordu.

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini” ibaresi “Finansal Kurumlar Birliğini” olarak değiştirildi.

Aynı tebliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2 TL’yi” ibaresi “4 TL’yi” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi.