A3 Haber

Şehir Plancıları, Bornova’da doğal sit alanına akaryakıt istasyonuna onay veren plana itiraz etti

Şehir Plancıları, Bornova’da doğal sit alanına akaryakıt istasyonuna onay veren plana itiraz etti

Şehir Plancıları, Bornova’da doğal sit alanına akaryakıt istasyonuna onay veren plana itiraz etti
Ağustos 13
10:31 2021

Şehir Plancıları Odası, İzmir Bornova’da 57. Topçu Tugayı Tuğsavul Kışlası’nın karşısındaki doğal sit alanına akaryakıt istasyonu yapılmasına onay veren imar planına itiraz etti.

A3 Haber Merkezi | Şehir Plancıları Odası İzmir şubesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde itiraz etti. İtiraz edilen plana göre Bornova 57. Topçu Tugayı Tuğsavul Kışlası’nın karşısındaki doğal sit alanına akaryakıt istasyonu yapılmasına onay veriliyor.

ŞPO’nun itiraz dilekçesinden satır başları şöyle:

  • İzmir Bornova Erzene Mahallesi, 135 ada 94 parsel ve 266 ada 6 parselin “Akaryakıt+Servis İstasyonu (LPG yer alabilir)” alanı olarak belirlendiği 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, şubemizce incelendi.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan yürürlükteki İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; anılan parsellerin “Doğal Sit Alanı” içerisinde ve “Tarım Arazisi” kullanımında kaldığı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarih, 05.843 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan yürürlükteki 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında, “Doğal ve Ağaçlık Karakteri Korunacak Alanlar” kullanımında kaldığı belirlendi.
  • Söz konusu planların Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğe, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanuna, Akaryakıt/LPG/Servis İstasyonların Yer Seçimi ve İmar Planlarında Belirlenmesine İlişkin Uyulacak İlke ve Esaslar’a aykırı olduğu tespit edildi.

İtiraz dilekçesinin tam metnine BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

 

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles