A3 Haber

Dayanışma Forumu’nun yeni sayısı yayımlandı: Özelleştirmeler ve yağma ekonomisi

Dayanışma Forumu’nun yeni sayısı yayımlandı: Özelleştirmeler ve yağma ekonomisi
Eylül 15
13:25 2021

Dayanışma Meclisi’nin yayını Dayanışma Forumu adlı derginin ikinci sayısı çıktı. Dergide Dayanışma Meclisi üyelerinin hükümetin özelleştirme politikalarını değerlendiren çok sayıda yazı ve analizi yer alıyor.

A3 Haber Merkezi | Dayanışma Meclisi tarafından çıkarılan Dayanışma Forumu dergisinin ikinci sayısı yayımlandı. İlk sayıda laiklik kavramının incelendiği derginin, bu sayısının konusu özelleştirme. Dergide Dayanışma Meclisi üyelerinin hükümetin özelleştirme politikalarını değerlendiren çok sayıda yazısı yer alıyor.

Dayanışma Meclisi Sekreteryası’ndan Gamze Yücesan Özdemir tarafından kaleme alınan sunuş yazısı şu şekilde:

Bu ülkede özelleştirmeler “Özel güzeldir” sözüyle yola çıktı. Yolun sonunda, varılan yerde ise çökmeyle karşı karşıyayız.

Fabrikalar, yollar, sağlık, okullar ve hatta sular, dereler ve güneş…

Hepsi satıldı. “Özel Güzeldir”den “Çökme”ye doğru giden yolun taşlarını özelleştirmeler ve yağma ekonomisi döşedi.

Özelleştirmecilik, kamuculuğu savunmaktan vazgeçmiş bir düzen muhalefetiyle birleşince, Dayanışma Meclisi’nin Emeğin Cumhuriyeti’nin yolunu açmak için seçtiği mücadele eksenine bu sayımızda bu tartışmayı taşımayı önemli bulduk.

1980 darbesinin ardından 24 Ocak Kararları ile ülke neoliberal ekonomi ve politikalara açıldı. Devlet kamu alanından hızla çekilirken, özelleştirmeler ve piyasacı anlayış ülke ekonomisine hâkim oldu.

Özellikle AKP iktidarıyla birlikte ülkede özelleştirme politikalarına hız verildi. Cumhuriyetin mirası olan birçok kamu kuruluşu, ülkenin yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve birikimi yok pahasına yerli ve yabancı sermayeye satıldı. Cumhuriyetten kalan tüm kamu mirası ve ülkenin birikimi özelleştirmeler yoluyla yağma edildi.

Kamusal alanlar baştan aşağı piyasaya açılırken, bu alanlardaki emek süreçleri güvencesizleştirildi. Ülkenin geleceği, yurttaşların güvencesi, temel saldırı alanları yapıldı. Ülkenin her bir yanı yap-işlet-sat mantığıyla satışa çıkarıldı.

Özelleştirme yaftası altında son kırk yıla damgasını vuran hazin dönüşümlerin ve yağmanın bütüncül ve tarihsel analizi, sosyalist sola tam bir sorumluluk yüklemektedir: Kamucu ve toplumcu bir anlayışla ülkenin ve emeğin geleceğine sahip çıkmak! Güvenceli ve aydınlık bir gelecek için yeniden toplumcu bir anlayışla kamusal haklar ve değerler için mücadele edilmelidir.

Sorumluluk açık ve nettir: Cumhuriyetin aydınlanmacı ilkelerini, emek eksenli planlı kalkınmayı ve genelde tüm kamucu değerleri merkezine alan yeniden bir kuruluşu var etmek ve doğasıyla, insanıyla yaşanabilir bir sosyalist cumhuriyeti inşa etmek.

Dergide neler var?

Dayanışma Forumu’nun ikinci sayısında yer alan yazılar şöyle:

• “Özelleştirmeler Üzerine”: Korkut Boratav ile söyleşi
• “Mülk Devri ve Birleşik Alan Teorisi: Kurtuluşu nerede arayacağız?”: Erhan Nalçacı
• “1923 Cumhuriyetinin Ekonomisi ve Geleceği”: Serdar Şahinkaya
• “Yasal ya da Yasadışı Aynı Kapıya Çıkıyor: Yağma ve Sömürü”: Ali Rıza Aydın
• “Sağlıkta özelleştirmeler COVID pandemisi ile mücadeleyi nasıl etkiledi?”: Necati Çıtak
• “Eğitimin Piyasalaşması”: Rıfat Okçabol
• “Özelleştirme: İlkel Sermaye Birikimi”: Oğuz Oyan
• “Özelleştirme = Devletin Çözülmesi”: Kadir Sev
• “İşçi Sınıfına ve Haklarına Saldırıda Özelleştirmelerin Etkisi”: Selahattin Kural-Burçak Özoğlu

Dayanışma Formu’na BURADAN ulaşılabiliyor