A3 Haber

CHP’li belediyenin Bilfen’e imar kıyağı: Mahkeme “dur” dedi

CHP’li belediyenin Bilfen’e imar kıyağı: Mahkeme “dur” dedi

CHP’li belediyenin Bilfen’e imar kıyağı: Mahkeme “dur” dedi
Kasım 22
11:36 2021

İzmir Karşıyaka’da Atakent mahallesinde “spor alanı” iken “özel eğitim alanı”na çevrilen ve Bilfen’e verilen arazi konusu, mahkemelik olmuştu. Şehir Plancıları Odası (ŞPO) ve Mimarlar Odası’nın İzmir şubeleri, imar değişikliğinin yürütmesinin durdurulması talebiyle idare mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme kararını verdi.

A3 Haber Merkezi | A3’ün geçen yıl gündeme getirdiği “CHP’li belediyeden Bilfen’e kıyak” haberleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 4. İdare Mahkemesi, imar planında “spor tesisi alanı” iken, “özel eğitim alanı”na çevrilen ve Bilfen’e verilen arazi konusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. ŞPO ve Mimarlar Odası İzmir şubeleri, konuyu mahkemeye götürmüş ve söz konusu imar değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğunu savunmuştu.

ŞPO ve Mimarlar Odası: Kamusal alanların yok edilmesine izin vermeyeceğiz

ŞPO ve Mimarlar Odası’nın İzmir şubelerinin ortak açıklamasında şöyle denildi:

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 17 Temmuz 2020 tarih ve 05.487 sayılı kararı ile uygun görülerek Başkanlık Makamınca 06 Ağustos 2020 tarihinde onanan Karşıyaka İlçesi, Atakent Mahallesi, 9846 ada, 1 parselin “Spor Alanı” kullanım kararının “Özel Eğitim Alanı” ve “Park ve Yeşil Alan” olarak düzenlenmesine ilişkin Bakanlığın NİP-35858679 işlem numaralı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından dava açılmıştır.

Dava sonucunda hazırlanan bilirkişi raporu ve alınan mahkeme kararında;

  • Dava konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporunda yer verilen görüş ve değerlendirmelerin şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatı çerçevesinde imar planı değişikliğini meşru kılmaktan uzak olduğu,
  • Plan Açıklama Raporunda; plan değişikliğinin gerekçesi olarak belirtilen dava konusu parselin özel mülkiyette bulunmasının ve bugüne kadar kamulaştırılmamış olmasının da şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatı açılarından plan değişikliğini zorunlu kılacak teknik ve nesnel gerekçeleri oluşturmadığı,
  • Konuya ilişkin ilgili kurumların uygun görüşlerinin de plan değişikliği ile alanda öngörülen kentsel fonksiyonun değiştirilmesi için yeterli gerekçeyi oluşturmadığı ve dava konusu alandaki “Spor Alanı” plan kararının kaldırılmasını zorunlu kılacak bir gerekçe bulunmadığı,
  • Plan Değişikliği ile kaldırılan “Spor Alanı” için aynı etki alanı içerisinde eşdeğer büyüklükte “Spor Alanı”nın da ayrılmamış olduğu,

gerekçeleri tespit edilmiştir. Söz konusu gerekçeler dikkate alınarak dava konusu işlemin İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2020/1440 Esas, 04 Kasım 2021 tarihli kararı ile söz konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir şubesi olarak Anayasa’nın 10. maddesindeki “Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” hükmü uyarınca güvence altına alınan eşitlik ilkesini yok edecek şekilde kamuya ait taşınmazların yürürlükte bulunan plan kararlarına rağmen satılması ve sonrasında plan değişiklikleriyle bu alanların kaybedilmesine sessiz kalmayacağımızı ifade ediyor ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER