A3 Haber

İstanbul Finans Merkezi kanun teklifi komisyondan geçti: Katılımcılara büyük vergi indirimleri

İstanbul Finans Merkezi kanun teklifi komisyondan geçti: Katılımcılara büyük vergi indirimleri

İstanbul Finans Merkezi kanun teklifi komisyondan geçti: Katılımcılara büyük vergi indirimleri
Haziran 09
08:05 2022

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan İstanbul Finans Merkezi kanunu teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Finansal kuruluşların İFM’de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek.

İstanbul Finans Merkezi’ndeki tüm altyapı ve üstyapının işletilmesi, yönetilmesi, bağımsız bölüm ve alanların kiralanmasıyla ilgili kurumlara tahsis edilmiş alanlar hariç umumi hizmetlere ayrılmış yerlere dair her türlü yönetim faaliyeti 20 yıl süreyle yönetici şirket tarafından yürütülecek.

Ofis alanında faaliyet göstermek üzere katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek.

Finansal kuruluşların İFM’deki finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilecek.

İFM’de istihdam ettikleri personele ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin, yurt dışında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerde yüzde 60’ı, en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerdeyse yüzde 80’i gelir vergisinden istisna olacak.

Katılımcı belgesi almış finansal kuruluşların İFM’de bulunan merkez ve şubelerinden alınması gereken finansal faaliyet harçları, kanunun yürürlük tarihinden itibaren beş yıl süreyle alınmayacak.

Hesap ve defterleri Türkçe tutma zorunluluğu olmayacak

Katılımcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelerin yabancı para birimiyle tutulabilmesi ve düzenlenebilmesine ilişkin Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Katılımcıların kendi aralarında ve İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında düzenlenen her nevi muamele, mukavele, muhabere, hesap ve defterlerini Türkçe tutmaya mecbur olmayacak.

Katılımcılar kendi aralarında İFM’de yürüttükleri faaliyetler kapsamında, faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuata aykırı olmaması kaydıyla, özel hukuka tabi olarak yaptıkları her nevi işlem ve sözleşmelerde serbestçe hukuk seçimi yapabilecek.

En az 3 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren katılımcıların bölgesel hazine ve finansal yönetim merkezleri hakkında da bu hükümler uygulanacak.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER