A3 Haber

Eğitim Sen’den Dokuz Eylül Üniversitesi için rektör ilanı: “Olumsuz gelişmeleri hatırlatmak istedik”

Eğitim Sen’den Dokuz Eylül Üniversitesi için rektör ilanı: “Olumsuz gelişmeleri hatırlatmak istedik”
Haziran 24
10:05 2022

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler Şubesi, rektörlüğünü AKP’li Nükhet Hotar’ın yaptığı hukuksuz soruşturmalar ve Sayıştay raporlarındaki usulsüzlük tespitleri ile gündeme gelen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü hakkında bir bildiri yayımladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, son dönemde yolsuzluklar, akademisyen ve personele ilişkin hukuksuz soruşturmalar ve Sayıştay raporlarındaki usulsüzlük tespitleri ile gündeme geldi. Daha önce de DEÜ’nün AKP’li Rektörü Nükhet Hotar’ın Sayıştay denetçilerine bilgi ve belge vermemesi tepkilere neden olmuştu.

Hotar’ın görev süresi 18 Temmuz 2022 tarihinde doluyor. Temmuz ayında Dokuz Eylül Üniversitesi’nin de içinde olduğu beş üniversiteye rektör atanacak. Eğitim-Sen İzmir Üniversiteler Şubesi de bu amaçla yeni atanacak rektörün taşıması gereken özellikleri sıralayarak ilana çıktı.

“Geriye gidişi hatırlatmak istedik…”

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Doç. Dr. Ümit Akıncı, Dokuz Eylül Üniversitesi için bir rektör aranıyor ilanını özellikle Rektörlük seçimlerinin kaldırılması ve Rektörlerin doğrudan siyaset eliyle atanması ardından üniversitelerde yaşanan olumsuz gelişmeleri ve geriye gidişi bir kez daha hatırlatmak için verdiklerini söyledi.

Önümüzdeki ay rektör atanacak üniversitelerden birisi de örgütlenme alanlarında olan Dokuz Eylül Üniversitesi olduğunu belirten Doç. Dr. Akıncı, “Aslında ilanda belirttiğimiz başlıkları Dokuz Eylül Üniversitesi özelinde gündeme getirmiş olmamıza rağmen, tüm üniversitelerin bu niteliklerdeki Rektörlere ihtiyacı olduğunu belirtmeliyiz. 1980 darbesi sonrası üniversitedeki aşınma, son dönem Rektörlerin doğrudan siyaset eliyle gönderilmesi ardından iyice hızlandı. Elbette Dokuz Eylül Üniversitesi’de bundan fazlasıyla nasibini almış olan üniversitelerden bir tanesi. Gerek yönetim gerekse akademik ya da idari kadrolardaki atamalarda liyakat ilkesinin hemen hemen yok olma noktasına geldiğini görüyoruz, gittikçe artan sayıdaki disiplin soruşturmaları ile üniversitede görüş belirtme, itiraz etme eylemlerinin yok edilmeye çalışıldığını kurum içi demokrasinin gerilediğini görüyoruz” dedi.

Doç. Dr. Akıncı şunları dile getirdi: “Atama/yükseltme kriterlerini sağlamayanların işine son verme gibi uygulamalar ile üniversiteyi üniversite yapan emeğin görünmez kılınmaya çalışıldığını, kuruma karşı açılan ve kazanılan dava sayısındaki artış ile de hukukun üniversite içinde görünmez kılınmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu ilan ile sendikamızın “özgür bilim, özgür üniversite” ve “insan, toplum ve doğa yararına üniversite” ilkelerini kamuoyuna yeniden tartıştırmak istiyoruz. Elbette en sonunda da Dokuz Eylül Üniversitesi özelinde tüm üniversitelerin bu niteliklere sahip olan Rektörler ve demokratik, şeffaf, katılımcı, hesap verebilirlik ilkelerine göre işleyen yönetim mekanizmaları ile yönetilmesi gerektiğini savunduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.”

“Dokuz Eylül Üniversitesi için bir rektör aranıyor”

İlan niteliği taşıyan “Dokuz Eylül Üniversitesi İçin Bir Rektör Aranıyor” başlıklı bildiride, üniversite rektörünün taşıması gereken özellikler ise şöyle sıralandı:

 • Tüm maddi ve insani değerlerin yaratıcısının “emek” olduğuna inanacak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve ifade hürriyeti de dâhil insan haklarına, temel özgürlüklere, akademik özerkliğe, insan onuruna ve Üniversite bileşenlerinin sahip Olduğu tüm haklara saygı duyacak,
 • Temel amacı eşit, özgür, laik, evrensel, demokratik, bilimsel, parasız ve kamusal nitelikli eğitim olacak,
 • Meşruiyetini siyasi angajmanda aramayıp akademik saygınlığıyla Üniversite için çalışacak,
 • Üniversitede hiyerarşik ve eşitsiz ilişkilere, yükseköğretimin piyasalaşmasına ve itaat ve korku kültürüne karşı mücadele edecek,
 • Üniversitenin çoğulcu, katılımcı ve yönetsel özerk yapısına inanarak karar alma mekanizmalarını demokratikleştirecek,
 • Siyasete ‘kul’, Üniversite bileşenlerine ‘kral’, sermayeye ‘tüccar’, Üniversite’ye ‘manager’ olmayacak,
 • Atama, yükseltme ve terfilerde ehliyet ve liyakat ilkelerine sadık kalacak,
 • Birden fazla koltuğa oturtulmak suretiyle kayrılan imtiyazlı azınlığın tahakkümüne son vererek görevlendirmelerde (Dekan, Bölüm Başkanı, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı vb.) Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne uyacak,
 • Üniversite bileşenlerinin eleştiri, öneri ve taleplerini dikkate alacak,
 • Açılan soruşturma ve hukuka uyarlılık bulunmadığından iptal edilen dava sayılarında rekora koşmayacak,
 • Koruma ordusuna ihtiyaç duymaksızın kampüslerde gezip mezuniyet törenlerine katılabilecek,
 • Sayıştay raporunda tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklara karşı gereğini yapacak,
 • Yeniden atama kriterlerinin hukuka uygun olmayan maddelerini değiştirip düzeltecek,
 • Psikolojik tacizin öznesi olmayıp mobbinge karşı gerekli önlemleri alacak,
 • Makamların emanet olduğu bilinciyle görevini kötüye kullanmayacak,
 • Hukuk devleti ilkesine sadakatle bağlanarak ve takdir yetkisinin sınırlarına riayet ederek “yargılanacak mıyım?” korkusu ile yaşamayacak,
 • Özgür bilim, özgür üniversite ve güvenceli istihdamı öncülleştirerek insan, toplum ve doğa yararına çalışacak bir rektör aranıyor!”