A3 Haber

3600 ek gösterge teklifi ve öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu

3600 ek gösterge teklifi ve öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu

3600 ek gösterge teklifi ve öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu
Haziran 28
23:54 2022

3600 ek gösterge ve “öğrenci affı” ile ilgili düzenlemelerin de olduğu kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

3600 ek gösterge ile “öğrenci affı” düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin “torba” kanun teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu

Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Güler’in ilk imzacı olduğu 57 maddelik kanun teklifi ile en düşük 2500 lira olan emekli aylığı 3 bin liraya yükseltilecek.

Üniversite öğrenci affı geliyor

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerden kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Bu düzenlemeden terör suçu ile kasten öldürme, işkence, eziyet suçu, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan mahkûm olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaki yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler yararlanamayacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde bu haktan yararlanabilecek.

Emekli milletvekili maaş düzenlemesi

Düzenlemeye göre TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık veya TBMM üyelerinin emeklilik işlemleri 9000 ek gösterge rakamı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Tüm belediye başkanları makam/temsil ve görev tazminatlarından faydalanacak.

About Author

Hande Turan

Hande Turan

Related Articles

TÜM HABERLER