A3 Haber

Kaboğlu: Yargıtay, Can Atalay’ı tahliye etmeyerek Anayasa’nın iki maddesini ihlal ediyor

Kaboğlu: Yargıtay, Can Atalay’ı tahliye etmeyerek Anayasa’nın iki maddesini ihlal ediyor

Kaboğlu: Yargıtay, Can Atalay’ı tahliye etmeyerek Anayasa’nın iki maddesini ihlal ediyor
Haziran 08
16:02 2023

Anayasa hukuku profesörü ve eski CHP Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Avukat Şerafettin Can Atalay’ın tutukluluk haline ilişkin, “Anayasa gereği hakkında kesin hüküm bulunmayan Can Atalay’ın tahliyesi ve davasında durma kararı verilmesi bir hukuki tartışma konusu değil gerekliliktir” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaboğlu, Anayasa’nın belirli maddelerine, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) daha önce vermiş olduğu kararlara ve içtihatlarına dayanarak, Atalay’ın tutukluluk haline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaboğlu’nun 6 maddede sıraladığı açıklaması şöyle:

  • 14 Mayıs seçimlerinden TİP listelerinden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay’ın tutukluluk hali devam etmektedir. Anayasa gereği hakkında kesin hüküm bulunmayan Can Atalay’ın tahliyesi ve davasında durma kararı verilmesi bir hukuki tartışma konusu değil gerekliliktir.
  • Bazı yayın organlarında kimi hukukçu ve siyasetçilerin Can Atalay’ın durumuna ilişkin ya kötülükten ya da bilgi eksikliğinden kaynaklanan değerlendirmelerinin Anayasa, AYM ve Yargıtay içtihadı ile ne kadar uzak olduğu açıktır. Bu açıklamaların bakanlık düzeyinde olması ise esef vericidir.
  • AYM, milletvekilinin tutukluluğu konusunda daha önce verdiği kararlarda seçilme hakkının sadece seçimlerde aday olma hakkını değil aynı zamanda ilgilinin seçildikten sonra milletvekili sıfatıyla temsil yetkisini fiilen kullanabilmesini de kapsadığını kabul etmiştir. Böylelikle, milletvekillerinin yasama faaliyetine katılmasına yönelik müdahaleler ihlal oluşturur. Tutukluluk hali de ihlal oluşturmaktadır.
  • AYM’nin Anayasa madde 14 konusunda da içtihadı açıktır. ‘Anayasanın 14. maddesindeki durumlar” ibaresinin kapsamına hangi suçların girdiği konusunda kanun koyucunun düzenlemesi dışında yargı organlarınca yapılan yorumlarla belirlilik ve öngörülebilirliği sağlamanın mümkün olmadığı, açıkça ortaya konulmuştur.
  • AYM, daha önceki içtihatlarında Anayasa madde 14 uygulaması sebebiyle oluşan ihlallerin yasama dokunulmazlığının, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarının korunmasına ilişkin temel güvencelere sahip, belirliliği ve öngörülebilirliği sağlayan anayasal veya yasal düzenlemenin bulunmamasından kaynaklandığı sonucuna ulaşmıştır.
  • Can Atalay’ın tahliye edilememesi ve yargılamasında durma kararı verilmemiş olmasının Anayasa’nın 19. ve 67. maddesi ile korunan haklarını ihlal ettiği açıktır. Can Atalay 28. Dönem Hatay Milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmıştır. Yargıtay, AYM içtihadını da dikkate alarak yeni bir ihlale sebebiyet vermemelidir.

About Author

Serdar

Serdar

Related Articles

TÜM HABERLER