A3 Haber

21 Şubat Anadil Günü’nde tehlike altındaki dillerin korunması için kanun teklifi

21 Şubat Anadil Günü’nde tehlike altındaki dillerin korunması için kanun teklifi

21 Şubat Anadil Günü’nde tehlike altındaki dillerin korunması için kanun teklifi
Şubat 21
12:35 2020

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 21 Şubat Anadil Günü’nde tehlike altındaki dillerin korunması için kanun teklifi verdi. Paylan, “Kadim halklara ait dillerin, gelecek nesillere aktarılamaması ve günden güne yok olması, çoğulculuğu ve kültürel çeşitliliğin getirdiği zenginliği dışlayan hâkim bakış açısının bir sonucudur” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, 21 Şubat Anadil Günü’nde tehlike altındaki dillerin korunması için kanun teklifi verdi. Dillerin koruma altına alınmasına vurgu yapan Paylan, “Bu bağlamda, yalnızca bulunduğumuz coğrafya için değil bütün dünya halkları için kültürel ve yaşamsal önem arz eden anadillerin korunması ve yaşatılması adına sorumluluk alınmalı ve etkin politikalar yürütülmelidir” dedi.

Üç dil tamamen yok oldu, on beş dil yok olma tehlikesi altında

Paylan’ın genel gerekçesi şöyle: “Ülkemizde var olan tekçi bakış açısı; anayasada yer alan insan haklarına saygılı, demokratik, eşitlikçi ve sosyal hukuk devleti olma iddiasıyla çelişmektedir. Çeşitliliği yok sayan, çoğulculuğu dışlayan, Türkçe dışında, tüm dilleri yok olmaya mahkum eden mevcut politik anlayış, Türkiye coğrafyasındaki dillerin yok olma tehlikesini beraberinde getirmiştir. 21 Şubat, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından, ‘Uluslararası Anadil Günü’ ilan edilmiştir. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan dillere ilişkin veriler, UNESCO tarafından ‘Tehlike Altındaki Diller Atlası’nda sıralanmaktadır. Söz konusu diller, risk altında olma durumlarına göre ‘kırılgan, tehlike belirgin, tehlike ciddi, tehlike ağır derecede ve kaybolmuş dil’ olarak sınıflandırılmaktadır. UNESCO Diller Atlasında, Türkiye’de üç dilin tamamen yok olduğu, on beş dil için ise çeşitli seviyelerde yok olma tehlikesi bulunduğu belirtilmektedir. Kapadokya Yunancası, Mlahso, Ubik dilleri kaybolmuş dil durumundadır. UNESCO’ya göre, Türkiye coğrafyasında bulunan, Batı Ermenicesi, Abhazca, Adigece, Kabar-Çerkes, Zazaca, Abazaca, Hemşince, Lazca, Pontus Yunancası, Romanca, Suret, Gagavuzca, Ladino, Turoyo ve Hertevin dil-lehçeleri ise yok olmak üzeredir. Tarih içinde, bu topraklarda var olmuş kadim halklara ait dillerin, gelecek nesillere aktarılamaması ve günden güne yok olması, çoğulculuğu ve kültürel çeşitliliğin getirdiği zenginliği dışlayan hakim bakış açısının bir sonucudur. Bu bağlamda, yalnızca bulunduğumuz coğrafya için değil bütün dünya halkları için kültürel ve yaşamsal önem arz eden anadillerin korunması ve yaşatılması adına sorumluluk alınmalı ve etkin politikalar yürütülmelidir. Türkiye Devleti, bulunduğu topraklardaki çok kültürlülüğü ve çok dilliliği inkâr etmeyip, bilakis birer değer olarak kabul edip yaşatmaya çalışarak, dünya mirasını korumak adına önemli bir adım atmış olacaktır.” (ANKA)

About Author

Uğraş Vatandaş

Uğraş Vatandaş

Related Articles

TÜM HABERLER