A3 Haber

“Temiz” enerji mi dediniz?

“Temiz” enerji mi dediniz?

“Temiz” enerji mi dediniz?
Aralık 12
09:00 2023

İzmir Büyükşehir Belediyesi.
Şimdilik başında Tunç Soyer bulunuyor.

İZENERJİ.
İzmir Büyükşehir Belediye’nin sahibi olduğu, 24 Nisan 1992’de yazılı sözlü görüntülü kitle iletişim araçlarıyla yayın yaparak hizmet vermek üzere kurulmuş şirket.
Ocak 2002’de adını “Enerji Üretim Depolama İletim Dağıtım İthalat Ve İhracat Ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirdi.
5 Ağustos 2006’da ise bu kez ana sözleşme değişikliği ile “İnsan Kaynakları Temizlik Bakım Ve Organizasyon Hizmetleri Enerji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak devam etti.
Görevi, vasıflı ve vasıfsız personel temini hizmeti vermek.
Kısaca, İzmir Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerine personel temin ediyor.
Kendi internet sitesindeki bilgilere göre İZENERJİ bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin personel gücünün yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
Yani aslında belediyenin “taşeron işçi” şirketi.
Taşeron işçi çalıştırılmasına “karşı” olan “sosyal belediyecilik” için iyi bir örnek herhalde…
Yine kendi bilgilerine göre İZENERJİ; “küresel ısınmaya neden olan konvansiyonel enerji kaynaklarının azaltılması ve yenilenebilir çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması için faaliyet göstermek amacı ile çalışmalar” yürütüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahibi olduğu İZENERJİ şirketi ile onun ortağı olduğu İZGÜNEŞ şirketi ve Tire Belediyesi arasında Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nun çatısına GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulması için protokol imzaladı.
Ne zaman?
22 Kasım 2023’te.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “İzmir yüzünü güneşe dönecek dedik, sözümüzü tuttuk” diye özetlediği proje aslında.
Ya da kamuoyuna öyle yansıtıldı.
Peki işin aslı öyle mi?
Gelin hep birlikte bu işi kurcalayalım.

Öncelikle imzalanan protokol resmî açıklamalarda neyi içeriyor ona bakalım.
Kamu kaynağı harcanmayacak.
Bin 350 kilovat kurulu güce sahip ve yılda bir milyon 890 bin kilovatsaat enerji üretecek.
Proje ile Tire Belediyesi’nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 50’sinin karşılanacak.
Üç ay içerisinde tamamlanması hedeflenen GES projesini İZGÜNEŞ şirketi yapacak.
Projenin ödemesi 15 yıl boyunca garanti edilen tasarruf ile sağlanacak.
Tesis 15 yıl sonra bedelsiz olarak Tire Belediyesi’ne devredilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında imzalanan protokol ile belediye şirketi İZENERJİ birlikte yapacaktı, bir de İZGÜNEŞ şirketi çıktı.
Nedir bu şirket, kimindir acaba?

24 Ocak 2023’te İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 4. Sokak No:8/3’te bir şirket kurulur.
Şirketin Adı İZGÜNEŞ Enerji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.
Sermayesi her biri 1 Türk Lirası değerinde 510 bin adet A grubu ve 490 bin adet B grubu hisseden oluşan toplam 1 milyon lira.
İki ortağı var.
490 bin lira değerindeki B grubu hissesi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZENERJİ, 510 bin lira değerindeki A grubu hisseye sahip BARTEŞ Enerji şirketi.
Yani İZGÜNEŞ şirketi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi değil, sadece İZENERJİ ortağı.
Ortağı İzmir Büyükşehir Belediyesi ya da onun şirketi İZENERJİ ama altın hisse denen A grubu hisseler tamamen özel şirketin.
Kafanız biraz karışacak ama başka yolu yok.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütün şirketlerinde belediye hissesi hep yüzde 51’in üzerinde.
Bunun bugüne kadar farklı tek örneği HİLTON OTELCİLİK.
O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllardır HİLTON’da hep kaybeden.
Yüzde 51’in altında hisse sahibi olmanın belediye getirdiği bir başka avantaj ise “SAYIŞTAY” denetiminin dışında olması.
Çünkü kanunu gereği Sayıştay belediyelerin en az yüzde 51 hissesine sahip olduğu şirketlerini denetleyebiliyor.
Yani bir nevi halkın parası ile şirket kuruyorsunuz ama halk adına devlet bile denetleyemiyor.

Peki kim bu İZGÜNEŞ’in “altın hisseli” büyük ortağı BARTEŞ?
Resmi kayıtlara göre BARTEŞ İzmir İnönü Caddesi’nde 21 Şubat 2020’de kurulmuş.
Kurucuları ise Hamdi Aşkan ile Suna Kamçı.
Kasım 2020’de Suna Kamçı bütün hisselerini, Hamdi Aşkan ise bir bölümünü Osman Barlas Kuşçu’ya devretmiş.
Yine Kasım 2022’de şirket merkezini Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi No: 8/1 adresine taşımış.
Şubat 2023’te ise Hamdi Aşkan kalan hisselerini devredince şirketin tek sahibi Osman Barlas Kuşçu olmuş.
İZGÜNEŞ ile BARTEŞ şirketleri İzmir Kemalpaşa OSB’de kapı komşusu.
Kapı komşuları bir süre sonra “ortak olmaya” karar vermişler anlaşılan.

Biz dönelim İzmir Büyükşehir Belediyesi, onun şirketi İZENERJİ ve onun ortağı İZGÜNEŞ’in Tire Belediyesi ile Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nun çatısına kurulacak Güneş Enerjisi Santrali işine.
İşin İzmir Büyükşehir şirketleri tarafını anlattık şimdi geçelim Tire kısmına.

Tarih: 1 Ağustos 2022.
Yer: Tire Belediyesi Meclis Salonu.
Karar No: 2022-59.
Tire Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28 Temmuz 2022 tarih ve E.28391 sayılı önergesini görüşen meclis oy birliği ile bir karar alır.
Karar aynen şöyledir:
“… Mülkiyeti Tire Belediyesine ait olan Yeni Mahalle, 1633 ada, 10 parselde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumunun çatısına, süresi 10 yıldan fazla olmamak kaydı ile “Süreli Gelir Paylaşım Modeli” ile Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Santrali yapımı/kurulumu/GES tesisinin mülkiyetinin Belediyeye devredilmesi/işletilmesi işinin; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre (mülkiyetin gayri ayni hak tesisi yöntemiyle) kapalı teklif usulü̈ ile ihale yapılması; Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santrali yapımı, kurulumu, GES tesisinin mülkiyetinin belediyeye devredilmesi ve işletilmesi için gerekli tüm iş ve işlemlerin, ilgili sözleşmelerin yapılması ve imzalanması için Belediye Başkanı Salih Atakan DURAN’a veya görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına yetki verilmesi ile kararın Belediye Encümenince uygulanması hususu toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı müşterek rapor başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’ndan geldiği şekilde kabulüne, meclisimizce oybirliği ile karar verildi…”

Tire Belediye Meclisi’nin Ağustos 2022’de aldığı kararın özeti şu:
Tire Atatürk Stadyumu’na Güneş Enerji Santrali yapalım.
Süreli Gelir Paylaşımı modeli ile kullanım süresi 10 yılı geçmesin. Yani 10 yıl sonra belediye devredilsin.
Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine kapalı teklif usulü̈ ile ihale yapılsın.
Bütün bu işlemler için belediye başkanı veya onun görevlendireceği başkan yardımcısı imza atmaya yetkili olsun.

Şimdi geri dönüp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran’ın imzaladığı protokolle ilgili yapılan açıklamaya bakalım ve şunları soralım:
1. Tire Atatürk Stadı çatısına İZGÜNEŞ şirketi tarafından 3 ay içinde yapılacak GES için düzenlenen imza töreninde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in işi ne? Çünkü kanun gereği İZENERJİ’nin yönetiminde bulunmayan, İZGÜNEŞ’te ise söz sahibi bile olmayan Soyer’in imzası “hukuken” geçerli midir?
2. İZGÜNEŞ şirketinde yüzde 49; o da B grubu hisse sahibi olan İZENERJİ, aslında “belediye yapıyor” denen işi bildiğiniz “özel sektöre” yaptırırken neden bunu İzmir BŞB Başkanı Soyer’in “Seçim beyannamemizde 165 proje yer alıyordu. Bugün alnımız ak bir şekilde diyebiliyoruz ki; ‘Söz verdik, yaptık.’ 165 vaadimizin 144’ünü yani yüzde 87’sini tamamlamış olmaktan onur duyuyoruz” şeklinde duyurmuştur?
3. Tire Belediye Meclisi, belediye başkanı veya onun görevlendireceği başkan yardımcısına şartlı yetki vermiştir. Bunlardan biri ihalenin “kapalı teklif usulü” ile yapılması ve ihalede kullanım süresinin “10 yılı geçmemesi” iken, belediye başkanı meclisinin kendisine “vermediği” yetkiyi hangi hukuki dayanağı göstererek kullanmış ve aslında bir “özel” şirket ile hem de “15 yıllık” anlaşma imzalamıştır?

Ortada, tıpkı “soruşturma açtılar” ya da “sütümüzü kestiler” gibi mağduriyet politikası tutmayınca “biz atalım millet yer” mantığıyla, hukuksuz ve de “halk çıkarına” olmayan bir durum vardır.
Süslenip püslense de “gerçeğin üzeri” yine açıkta kalmıştır.
Temiz enerji “temiz” yönetimlerle yapılır.
Hep birlikte öğrenip, hep birlikte temizlenmeliyiz…

About Author

Serdar Öztürk

Serdar Öztürk

Related Articles

TÜM HABERLER