A3 Haber

TMMOB’tan İzmir’deki zamlara sert tepki: Pandeminin faturası emekçilere yüklenemez!

TMMOB’tan İzmir’deki zamlara sert tepki: Pandeminin faturası emekçilere yüklenemez!

TMMOB’tan İzmir’deki zamlara sert tepki: Pandeminin faturası emekçilere yüklenemez!
Ağustos 14
22:11 2020

TMMOB İzmir İKK, kentte yoksul emekçileri hedef alan su zammının ve ulaşım zammı önergesinin derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuldu.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) kentte su fiyatlarına yapılan zam ve toplu taşıma ücretlerine yapılması düşünülen zamma tepki gösterdi.

Salgın sürecinde suya yapılan zamlarla emekçilerin üzerindeki yükün ağırlaştığına dikkat çeken kurul, ulaşım zammının da kentin çeperlerinde yaşamak zorunda kalan emekçileri hedef alacağını vurguladı.

İzmir’de toplu ulaşımın yerel yönetimin kararıyla 2008 yılından itibaren aktarmalı sisteme dönüştürüldüğünü, adım adım uzun hatların kaldırıldığını ve tek hatla bir yere ulaşma olanağının azaltıldığını hatırlatan TMMOB İzmir İKK, 90 dakikada ücretsiz aktarma politikasının bu kararlarla birlikte getirildiğini ifade etti.

TMMOB İzmir İKK tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

90 dakikada ücretsiz aktarma kararı aktarmanın kimi bölgelerde zorunlu hale getirilmesinden dolayı yerel yönetimin ‘zorunlu’ olarak aldığı bir kararın bugün ‘lütuf’ olarak değerlendirilmesi doğru değildir. İzmir Kentiçi Ulaşımına yönelik Aktarma Sistemi, Artı Para Uygulamasının özellikle dezavantajlı kesimler ve emekçilere yönelik sorunları devam ederken, gelinen noktada; bunlara ilave olarak bugün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde oylanacak önerge ile birlikte aktarmanın zorunlulaştırıldığı kentli kesim için açık bir zam gündeme gelmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu ulaşım ücretlerine yapılması düşünülen zammın gerekçesi ‘Pandemi süresince azalan yolcu sayısı ve artan maliyetler toplu ulaşımın mevcut şekliyle devamını olanaksız hale getirmiştir. ÖTV’nin sıfırlanması, genel bütçeden kaynak aktarılması gibi taleplerimiz bu güne kadar yanıtsız kalmıştır’ şeklindeki bir gerekçe ile meşrulaştırılmaktadır. Söz konusu düzenleme ‘Elektronik ücret toplama sisteminden alınan verilere göre İzmir’de toplu ulaşımdaki tüm binişlerin yalnızca yüzde 37’si ‘aktarma’ kapsamındadır. Geri kalan yüzde 63 gibi bir grup yeni sistemle daha ucuza ulaşım olanağı bulacaktır’ şeklindeki gerekçe ile de toplumu ikna etmeye çalışmaktadır. Kent merkezinde yüksek kira gelirlerini ödeyemeyen emekçiler kentin çeperlerinde daha düşük fiyatlarda kira ödeyerek yaşamını sürdürmekte ve her gün ulaşım sistemindeki aktarma sistemini kullanmaktadır. Yapılması düşünülen ulaşım zammı ile %37’lik oran içerisinde yer alan emekçilerin mevcut sorunlarını çözmek yerine kamusal hizmetlerden daha fazla mahrum kalmasına neden olacaktır. Aynı metinde aktarmanın 120 dk’ya çıkarıldığı da ifade edilmekle birlikte, 2. aktarma sonrası yeni ücret talep edilmeyeceği vurgulanmaktadır. Ancak İzmir ulaşımında 3. ve 4. aktarmaları yapan kullanıcıların yüzdelik payına dair bir açıklamaya ne yazık ki yer verilmemektedir.  Açıkça ifade etmek gerekir ki salgının derinleştirdiği kriz ortamı ve genel bütçeden ayrılan payların azalmasının faturası emekçilere yüklenmesi kabul edilemez!”

Bugünkü toplu ulaşım sisteminde kentin çeper mahallelerinde ulaşımın çoğunluğunun zorunlu olarak aktarma yapılarak sağlandığına işaret edilen açıklamada, bu mahallelerde yaşayan yoksul emekçi kentlilerin tümünün zamdan doğrudan etkilendiği belirtildi.

Emekçilerin 2324 TL olan asgari ücretin yüzde 10-11,5’ini ulaşıma harcamak zorunda oldukları bir tablonun ortaya çıktığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Krizin emekçiler üzerindeki etkileri derinleşirken, yoksulluğun boyutları her geçen gün artarken pandeminin yarattığı ortam ve genel bütçeden ayrılan payların azalmasının faturası emekçilere yüklenemez, bu gerekçe ile herhangi bir zammın açıklanma çabası anlayışla karşılanamaz. Kamu kaynaklarının tasarrufu konusunda inisiyatif yerel yönetimlerdedir. Kamu kaynakları toplumun temel ihtiyaçları öncelik gözetilerek kullanılmalıdır.

Söz konusu önerge ile ortaya çıkan zammın ortalama alınarak %5,6 olarak ifade edilmesinin ve yoksul emekçi kesimlerin maruz kaldığı %11-25 arasındaki zammın gizlenmeye çalışılmasının “son yıllarda ülkemizin maruz kaldığı siyasi çürümenin bir parçası” olarak nitelendiği açıklamada “TMMOB İl Koordinasyonu olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne açık çağrımızdır: Emekçi halkın yararına olmayan su fiyatlarına yapılan zam ve ulaşım ücretlerine yapmayı düşündüğü zamlar derhal geri çekilmelidir” denildi.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER