A3 Haber

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul RES Projesi’ne iptal davası açtı: Ormanda RES olmaz!

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul RES Projesi’ne iptal davası açtı: Ormanda RES olmaz!

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul RES Projesi’ne iptal davası açtı: Ormanda RES olmaz!
Şubat 25
11:36 2021

Sivil toplum kuruluşu Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul’un Çatalca bölgesinde kurulması planlanan rüzgar enerji santrali (RES) projesine iptal davası açtı.

kuzeyormanlari.org’da yer alan basın açıklamasında, projenin orman, tarım, sit alanlarının yok olmasına, yaban hayat alanlarının daralmasına, biyoçeşitliliğin zayıflamasına neden olacağı ve 300 bine yakın leyleğin göçünü engelleyeceği belirtildi. Proje için verilen ÇED olumlu raporunun da kaldırılması gerektiği vurgulandı.

ÇED kararının dayanağı proje tanıtım dosyasının ne hukuka ne ÇED işleyişine, ne de kamu yararı ve halk sağlığına uygun olduğu kaydedilen açıklamada şunlar aktarıldı:

 • ÇED olumlu kararının dayanağı olan dosya meteoroloji mühendisi görevlendirilmeden hazırlanmıştır. ÇED dosyasının yeterli teknik personelce hazırlanıp hazırlanmadığı davalı idarece denetlenmemiş ve araştırılmamıştır. Bu durum İdarece verilen kararın esaslı hatasını oluşturmaktadır. Meteorolojik verilerin hatalı saptanması sonucu yangını etkileyen faktörler hatalı saptanmıştır. Proje kapsamında yapılan yapılar için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ( Afet İşleri Gn. Md.) genelgesi çerçevesinde jeoloji- jeoteknik Etüt Raporu dosyada bulunmamaktadır.
 • Yapmış bulunduğumuz araştırmada Kemerburgaz RES, GOP RES, Şile RES, Yamaçtepe RES, Tahakadın RES, Aydost RES gibi RES’lerle de komşu durumdadır. Bu projelerin tamamı aynı ormanlık alan içinde konumlanmış durumdadır. Bölgedeki benzer faaliyetlerin çevresel etkilerinin bir bütün olarak ele alınması gereklidir. Kümülatif etki değerlendirmeye tabi tutulmaksızın İdarece verilen karar hatalıdır.

Doğal yaşam üzerindeki etkiler

Projenin, doğal yaşam üzerindeki olası etkileri ve doğal yaşamla kesiştiği alanlar şu maddelerle sıralandı:

 • Proje alanı Çatalca’ya bağlı Karacaköy, Karamandere, Çiftlikköy, Kalfaköy, Gümüşpınar, Belgrat Köyleri hayvancılık, arıcılık, çiftçilik yapılan alanlardır.
 • İstanbul RES inşaatı, Çatalca’da orman ve tarım alanların yok olmasına ve biyoçeşitliliğe zarar verecektir.
 • İstanbul RES sonbahar ayında 250-300 leyleğin göç yolu olarak kullandığı koridor üzerinde kurulmaktadır. Dünya üzerindeki Küçük Orman Kartalları’nın yüzde 90’ı projenin gerçekleştirileceği Kuzey Ormanları üzerinden göç etmektedir.
 • İstanbul RES projesinin kurulduğu Kuzey Ormanları 200 bin gündüz yırtıcısı tarafından göç yolu olarak kullanılmaktadır.
  En az 34 kuş türü Bern Listesi Ek-II’ye, yani ‘Mutlak Koruma Altındaki Türler Listesi’ne; en az 17 kuş türü Bern Listesi Ek-III’e, yani Koruma Altındaki Türler Listesi’ne girmektedir.
 • Proje sahasının bulunduğu Çatalca’nın ülkemizdeki ana kuş göç rotaları üzerinde bulunması nedeni ile Bern, JUCN, Ulusal kırmızı liste, AB Kuş Direktifleri mevzuatlarına aykırı olarak gerçekleştirilmek istenen projenin hayata geçmesi halinde kuşların bölgedeki yaban hayatında telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
 • İstanbul RES aynı zamanda Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına bitişik konumdadır.
 • İstanbul RES projesinin yer aldığı bölgede arıcılık mutlak koruma altındadır. Trakya arısı 30.06.2010 Tarih ve 29 sayılı olurları ile Tarım Bakanlığı tarafından mutlak korumaya alınmış olup, Yıldız Dağları’nın (Istrancalar) tamamına yakınında TRAKYA ARISI koruma kapsamındadır.
 • İstanbul RES projesi Tarihi Roma Su Yolu’na ait su galerisi hattı kalıntıları ve ve bu hattın güzergahıyla birleşik konumdadır.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER