A3 Haber

Erdoğan’ın “Her çiçeğe su vermeyeceğiz” diye açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı” Resmi Gazete’de…

Erdoğan’ın “Her çiçeğe su vermeyeceğiz” diye açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı” Resmi Gazete’de…

Erdoğan’ın “Her çiçeğe su vermeyeceğiz” diye açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı” Resmi Gazete’de…
Nisan 30
08:34 2021

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Öyle her çiçeğe su vermeyeceğiz” diyerek 2 Mart’ta açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı ile ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, İnsan Hakları Eylem Planı’nın “özgür birey, güçlü toplum; daha demokratik bir Türkiye vizyonu” ile açıklandığı iddia edildi.

İnsan Hakları Eylem Planı’nın, 11’inci Kalkınma Planı ile Yargı reformu Strateji Belgesi temelindeki reform iradesinin devamı olarak tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini kapsadığı belirtildi. Eylem Planıyla, detaylı bir mevzuat taramasıyla, hak ve özgürlükler alanında genişletici değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin erişilebilir, hesap verilebilir, eşit, şeffaf ve adil bir şekilde sunulmasına ilişkin standartların yükseltilmesi hedeflendiği aktarıldı. Eylem Planı’yla birlikte, uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey bir farkındalığın ve daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi oluşturulmasının öngörüldüğü vurgulandı. Genelgede, “İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin standartların yükseltilmesiyle, demokrasimizin vatandaş memnuniyetine odaklı şekilde güçlenmesi süreci yeni bir ivme kazanacaktır” denildi.

Kısa, orta ve uzun vadeler

Eylem Planı’nda belirtilen faaliyetler için kısa, orta ve uzun vadelerin belirlendiği aktarılan genelgede “Uygulama süreci 2 yıl olarak öngörülen Eylem Planı’nda amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmış; öngörülen her bir faaliyet için kısa (1-3 ay), orta (6 ay ve 1 yıl) ve uzun (2 yıl) süreli vadeler belirlenmiştir. Bu süreler azami niteliktedir. Bazı faaliyetler yönünden ise niteliği gereği sürekli bir takvim olarak öngörülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Eylem Planı kapsamında belirlenen her bir faaliyetin öngörülen süre içinde gerçekleşmesinin, ilgili faaliyetten sorumlu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde verildiği bildirildi. Sorumlu bakanlıklar veya kurum ya da kuruluşların, ilgili faaliyetler kapsamında işbirliği yapacakları bakanlık, kurum ve kuruluşları belirleyeceği de aktarıldı. İşbirliği yapılacak kurumların belirlenmesinde oluşacak muhtemel tereddütlerin ise Cumhurbaşkanlığınca giderileceği vurgulandı.

İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması ve şeffaf bir anlayışla izlenmesi amacıyla bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını takip ve koordine etmek için İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun oluşturulduğu belirtildi. Kurulun Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Dışişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili’nden oluşacağı bilgisi yer aldı. Cumhurbaşkanı’nın yokluğunda ise Kurula, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlık edeceği aktarıldı.

Genelgenin devamında ise şu bilgilere yer verildi:

  • Kurul 6 ayda bir toplanır, çalışma usul ve esasları kurul tarafından belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde, görüşlerinden yararlanılmak üzere ilgili kurumların temsilcileri Kurul toplantılarına davet edilebilir. Kurulan sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir.
  • Eylem Planı’nda öngörülen faaliyetlerden sorumlu kurum ve kuruluşlar, uygulamaya ilişkin raporlarını 4 aylık dönemlerde Adalet Bakanlığı’na gönderecektir. Adalet Bakanlığı, Eylem Planı’nın ‘Yıllık Uygulama Raporu’nu hazırlayacak ve bu raporu İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nun onayına sunacaktır. Rapor, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu’na da iletilecek, bu kurumlar raporda ilişkin değerlendirme sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunacaktır. Yıllık Uygulama Raporu, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanacaktır.
  • İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takvimi, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet adresinden yayımlanacaktır.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER