A3 Haber

Sağlık emekçileri yarın büyük g(ö)revde: “Gücümüzün dayanışmasıyla haydi el ele!”

Sağlık emekçileri yarın büyük g(ö)revde: “Gücümüzün dayanışmasıyla haydi el ele!”

Sağlık emekçileri yarın büyük g(ö)revde: “Gücümüzün dayanışmasıyla haydi el ele!”
Mart 13
23:21 2022

Sağlık çalışanları, sağlıkta artan şiddeti, yoğun iş gücü ve fazla mesaiyi protesto etmek için 14-15 Mart’ta tüm sağlık kurumlarında “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek iş bırakacak.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi 14-15 Mart Büyük Grev eylemi ile ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamada, ”Eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, Covid-19, riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecek” denildi.

“Hakkımız Olanı Alacağız!” başlığı ile gerçekleştirilecek Büyük Grev’den vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için TTB’den bir açıklama yapıldı.

“Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV’idir. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır. Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecektir” denilen açıklamada, eyleme katılan ve görev alanları nedeniyle katılamayanlar için uyarılar sıralandı.

İşte o uyarılar

  • COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.
  • Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek.
  • Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla, aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli, önlemler alınmalı. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.
  • Yoğun bakım hastalarının, Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarının  tedavilerinde eylem nedeniyle hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.
  • Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmeli.

TTB Başkanı Fincancı’dan mektup: Gücümüzün dayanışmasıyla haydi el ele!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı, ülke çapındaki “büyük g(ö)rev” öncesi hekimlere mektupla seslendi.

Fincancı, Melih Cevdet Anday ve Nazım Hikmet dizeleriyle başladığı mektubunda şunları söyledi:

“Hangimiz bu günlerde böyle hissetmiyor ki! Düşmanlaştırılmış, yalnız bırakılmış, üstelik o büyük yapıların içine hapsedilmiş, artık efendisi falan değil kölesi kılınmış. ‘Giderlerse gitsinler’ denip kapı gösterilmiş… Yoksulluk sınırının altına mahkûm ettikleri hekimleri, açlık sınırının altında ücretlerle yaşamak zorunda bıraktıkları emeklileri, kölelik koşullarında çalışmaya zorladıkları gencecik meslektaşlarımızı dilindeki şiddetle ananlar bizleri her gün şiddetle karşı karşıya bıraktılar.

Tıp Bayramı’nın ilk kutlandığı yıla, 1919 yılının 14 Mart’ına gidelim o halde. Tıbbiyeli öğrencilerin işgale karşı başlattığı isyana… Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ile devam edelim:

Ateşi ve ihaneti gördük

Ve yanan gözlerimizle durduk

                        Bu dünyanın üzerinde…

…yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar

Düştüler can kaygusuna

Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından

Karanlığa karışarak basıp gittiler.

Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet,

En azılı düvellerle dövüşüyordu fakat,

            Dövüşüyordu, köle olmamak için iki kat,

                        İki kat soyulmamak için

Evet, 14 Mart isyana işaret eder, biz de bu bayramı isyanımızla kutlayalım, direncimizi, birlikte yürüdüğümüz yolları alalım yanımıza. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıktığımız Beyaz Yürüyüş’ümüzden, Beyaz Forum’umuza, Beyaz GöREVlerimizden, Beyaz Nöbet’lere yan yana durduğumuz her yerde şiddete, bize değersizleştirmeye çalışanlara inat değerimizi bilerek, düşmanlaştıranlara inat hep birlikte, bölenlere inat sağlığın üretiminden gelen gücümüzün dayanışmasıyla haydi el ele! Köle olmayı reddediyoruz, hekimlik değerlerimize sahip çıkıyor, “Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız” diyerek 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’e gidiyoruz.

Haklarımız için isyanımız kutlu olsun, 14 Martların boyun eğmez isyanıyla her birinizi saygıyla, sevgiyle, dayanışmayla selamlıyorum.”

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER