A3 Haber

TGS duyurdu: Danıştay, Emniyet’in kamusal alanda ses ve görüntü alma yasağı genelgesini kesin olarak durdurdu

TGS duyurdu: Danıştay, Emniyet’in kamusal alanda ses ve görüntü alma yasağı genelgesini kesin olarak durdurdu

TGS duyurdu: Danıştay, Emniyet’in kamusal alanda ses ve görüntü alma yasağı genelgesini kesin olarak durdurdu
Mayıs 09
21:28 2022

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Danıştay’ın, kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün çekilmesini yasaklayan genelgeyi kesin olarak durdurduğunu duyurdu.

TGS’nin açıklamasında “Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez” dendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Nisan 2021’de eylemlerde cep telefonuyla ses ve görüntü alan kişilerin engelleneceğini ve haklarında yasal işlem yapılacağını belirten genelge yayınlamıştı.

Gazetecilik örgütlerinin karşı çıktığı düzenleme sonrası birçok gazeteci haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı. Genelgeyi itirazları değerlendiren Danıştay 10’uncu Dairesi, Kasım 2021’de genelgenin yürütmesini oybirliğiyle durdurmuştu.

TGS’nin bugün paylaştığı yeni Danıştay kararında, idarenin yürütmeyi durdurma kararına itiraz ettiği belirtildi.

Kararda, idarenin öne sürdüğü hususların yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.

TGS sosyal medya hesabından Danıştay kararını şöyle duyurdu:

Kamusal alanda polisin ses ve görüntüsünün alınmasını engelleyen genelgenin yürütmesi kesin olarak durduruldu. Danıştay, açtığımız davada İçişleri Bakanlığı ve EGM’nin itirazlarını reddetti. Basın hürdür sansür edilemez! Gazetecilik Engellenemez.

TGS’nin paylaştığı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararı şöyle:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarih ve 2021/19 sayılı ‘Ses ve görüntü kaydı alınması’ konulu Genelge’nin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada; Danıştay 10. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 15/09/2021 tarih ve E:2021/2775 sayılı karara, davalı idareler itiraz etmekte ve kararın kaldırılmasını istemektedirler.

İtiraz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden, yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmiş olduğu dikkate alınarak yürütmenin durdurulması isteminin kabul edildiği anlaşıldığından, davalı idarelerce öne sürülen hususların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır

Nitekim, aynı Genelge’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan başka bir davada Danıştay 10. Dairesince verilen yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne ilişkin 15/09/2021 tarih ve E:2021/2769 sayılı karara, davalı idarelerce itiraz edilmesi üzerine Kurulumuzun 27/02/2022 tarih ve YD: İtiraz No: 2021/822 sayılı kararıyla itirazların reddine karar verilmiştir.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER