A3 Haber

TRT’den reklam zamanları için ‘kapalı’ ihale

TRT’den reklam zamanları için ‘kapalı’ ihale

TRT’den reklam zamanları için ‘kapalı’ ihale
Ocak 05
10:09 2020

Gelirinin büyük bölümü elektrik faturalarındaki TRT payı ile bandrol gelirlerinden oluşan TRT’nin radyo reklam zamanlarının 1 yıllığına satışı, Kamu İhale Yasası’na tabi olmadığı için ‘açık ihale’ yerine ‘kapalı teklif alma usulü’ ile gerçekleştirilecek.

Kamu kaynakları ile finanse edilen ve kamusal yayıncılık yapması gereken TRT Genel Müdürlüğü, yönetmeliği gereği reklam ihalesini ‘kapalı’ yapıyor. Her türlü alım, satım işleri Kamu İhale Yasası’na tabi olmayan TRT’nin bir yıllık radyo reklam zamanlarının satılacağı ihale de ‘kapalı teklif alma usulü’ ile gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, ilana göre ihalenin konusu ‘TRT’nin radyo yayınlarına ait reklam zamanlarının 1 yıl süreli satılması.’ İhale, TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kurumsal Satınalma Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

İhalenin trihi 22 Ocak

TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Komisyonu toplantı odasında yapılacak ihalenin tarihi 22 Ocak 2020 günü saat 10.30 olarak belirlendi.

Gelirlerinin büyük bölümü elektrik faturalarındaki TRT payı ile bandrol gelirlerinden oluşan TRT ihaleyi, ‘ilan yoluyla kapalı teklif alma usulü’ ile gerçekleştirecek. Teklifler en geç 22 Ocak saat 10.30’a kadar TRT’ye elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilecek.

İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. İhale dokümanı ise 200 lira bedelle alınabilecek.

İlanın son bölümünde, “Kurumumuz 2886 sayılı ihale kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir” denildi.

TRT eğer 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’na tabi olsaydı ‘kapalı teklif usulü’nün yanı sıra ‘açık teklif usulü, yarışma usulü’ ile de ihale yapılabilecekti.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER