A3 Haber

Yedi yılda 426 çocuk işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!

Yedi yılda 426 çocuk işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi!
Ocak 24
12:00 2020

Çıraklık ve staj adı altında çocuklara yönelik sömürü devam ederken, Türkiye’de son yedi yılda 426 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Çocuk işçi sayısı bir yılda 7 bin arttı!

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, artan çocuk işçilik ve buna bağlı olarak yaşanan çocuk nüfusundaki iş cinayetlerinin artışının belirlenmesi; Türkiye’de çocuklar üzerindeki baskı, sömürü, yoksulluk ve diğer nedenlerle çalıştırılmanın araştırılmasını istedi.

Bingöl, “Bilinçli şekilde devam eden denetimsizlik, yaptırımların az olması, emek ve ekonomi politikaların zayıflığı ile eğitimde yaşanan çöküş çocuk işçiliği tetiklemektedir. İktidarın sürekli olarak beslediği işsizliğin, yoksulluğun ve sömürünün yaş ayrımı yoktur ve çocuklar da bu politikalardan etkilenmektedirler. Özellikle mesleki eğitim denilen ‘çırak’ ve ‘stajyer’ adı altında milyonlarca çocuk zorunlu olarak çalıştırılarak emek sömürüsüne maruz kalmaktadır” dedi.

Son yedi yılda 426 çocuk işçi yaşamını yitirdi

Çocuk işçiliğe bağlı olarak çocuklarda iş cinayetlerinin arttığını söyleyen Bingöl, şunları söyledi:

“Güvencesiz çalışan bu çocukların iş cinayetlerinde hayatını kaybetme oranı da her geçen gün artmaktadır. 2013 yılında 59 çocuk, 2014 yılında 54 çocuk, 2015 yılında 63 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk, 2017 yılında 60 çocuk, 2018 yılında 67 çocuk ve 2019 yılında 67 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiştir. İş cinayetlerinde hayatını kaybeden kız çocuklarının oranı genel ölen kadın işçi oranın üç katıdır. Bu durum, kız çocuklarının özellikle tarım sektöründeki yoğun sömürüsünden kaynaklanmaktadır. Tarımda çalışan kız çocuklarının oranının yüzde 58 olması kız çocuklarının mevsimlik tarım işçiliğindeki sömürüsünü kanıtlamaktadır.”

Çocuk işçi sayısı bir yılda 7 bin arttı

Son yıllarda çocuk işçi sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Bingöl, “83 milyona yaklaşan Türkiye nüfusunun 22 milyondan fazlası çocuklardan oluşmaktadır. Türkiye’de 2 milyonun üzerinde çocuk işçi bulunmaktadır. 2017 yılında yüzde 20,3 olan çocuk işçi oranı 2018 yılında yüzde 21,1’e çıkmış; çocuk işçi sayısı bir yılda 7 bin kişi artmıştır. Çocuk işçilikte kayıt dışı oranları da çok yüksektir. Türkiye’de yaklaşık olarak 600 bin civarında kayıt dışı çalışan çocuk işçi mevcuttur” dedi.

Çıraklık ve staj adı altında ağır sömürü

İktidarın çocukların yaşam haklarına dahi ket vurduğunu belirten CHP’li Bingöl şöyle devam etti:

“Çocuklar en fazla tarım ve inşaat gibi mevsimlik işlerde, çırak ve stajyer olarak organize sanayi bölgelerinde, yaz dönemlerinde ise özellikle hizmet sektöründe çalıştırılmaktadırlar. Dolayısıyla çocuk işçiler en çok, çocukların yarıya yakının çalıştığı tarım sektöründe çalışırken yaşamını yitirmektedir. 2019’daki çocuk işçi ölümlerinin yüzde 60’ını tarım işçisi çocuklar oluşturmaktadır. Tarımdaki çocuk iş cinayetlerini sanayideki (metal, tekstil, ağaç vs.) çocuk ölümleri izlemektedir. Tarım işçiliğinde maruz kalınan kötü koşullarda barınma, yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalık ve yoğun çalışma süreleri çocukların iş cinayetlerine kurban gitmelerinin nedenini ortaya koymaktadır.”