A3 Haber

Danıştay’dan türbanlı subay ve astsubaya onay: “Laikliğe aykırı değil” denildi

Danıştay’dan türbanlı subay ve astsubaya onay: “Laikliğe aykırı değil” denildi
Nisan 08
14:35 2021

Danıştay 2. Dairesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) türbana izin veren yönetmeliğin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Şubat 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Değişiklikle kadın subay, astsubay ve asker öğrencilerin resmi kıyafetlerinin üzerine türban takabilmelerinin önü açıldı. Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) avukatları, bu yönetmelikle değiştirilen maddenin iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay: Laikliğe aykırı değil

Danıştay 2. Dairesi iptal talebini oy çokluğuyla reddetti. Mevzuatta, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin başı örtülü olarak çalışmasını açıkça yasaklayan herhangi bir kanun hükmünün de bulunmadığı vurgulanan gerekçeli kararda, şu sonuca varıldı: “Dava konusu düzenlemeyle, temel hak ve hürriyetlere bir sınırlama getirilmemiş, din ve vicdan hürriyeti kapsamında devlete düşen pozitif yükümlülük gereği serbestlik getirilmiştir. Daha evvel kanunilik şartı mevcut olmaksızın getirilen sınırlama daha konusu düzenleme ile kaldırılmıştır. Bu duruma göre, gerek iç hukukumuza gerekse uluslar arası sözleşmelere göre idareye verilen takdir hakkı bağlamında yapılan dava konusu düzenlemede, laiklik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda bir orantısızlık, kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”

Karara muhalefet eden iki hakim, karşı oy yazılarında, “kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan yönetmeliklerin Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğini” bildirdi. TSK’de türbana izin veren yönetmeliğin de bu kapsamda Resmi Gazete’de yayımlanması gerektiğinin altını çizen iki üye, bu nedenle hukuka aykırı olan yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiğini vurguladı.

HKP avukatları, ret kararına 30 gün içinde itiraz ederek davayı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşıyacaklarını açıkladı.