A3 Haber

‘Ekipman yetersiz’ diyen acil hemşiresi sürgün edilmişti: Mahkeme ‘sürgüne’ dur dedi!

‘Ekipman yetersiz’ diyen acil hemşiresi sürgün edilmişti: Mahkeme ‘sürgüne’ dur dedi!

‘Ekipman yetersiz’ diyen acil hemşiresi sürgün edilmişti: Mahkeme ‘sürgüne’ dur dedi!
Nisan 20
11:07 2021

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde acil servis hemşiresi olarak görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisinin ekipman yetersizliğine ilişkin açıklamalarının ardından iki aylığına sürgün edilmişti. Açılan dava sonucu mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verilmekle birlikte nihai olarak haksız görevlendirmenin iptaline karar verdi.

A3 Haber Merkezi | İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan Genel Sağlık-İş işyeri temsilcisi Ali Kemal Akgül, hastanelerin koruyucu ekipmanlarının eksikliğini anlattığı için iki ay süreliğine Karaburun’a sürgün edilmişti. Ayrıca olayı CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Meclis’e taşımıştı.

Konu hakkında Genel Sağlık-İş, İzmir 1. İdare Mahkemesi nezdinde yürütmeyi durdurma ve iptal talepli dava açmıştı. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verirken sürgünün de iptaline karar verdi.

İzmir 1. İdare Mahkemesi gerekçesinde şu tespitleri yapmıştır:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda aynı kurum içinde geçici görevlendirme konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, geçici görevlendirme, kurum içindeki personelin hizmetine ihtiyaç duyulması gibi kamu yararına bağlı olarak tesis edilebilecek nitelikteki işlemdir. Buna göre, kamu personelinin niteliği, yeteneği, liyâkatı gibi hususlar gözetilerek, görevlendirilecek birimde hizmetine ihtiyaç duyulması sebebiyle geçici görevlendirilmesi mümkün olup, bunun dışında kalan başkaca nedenlerle kurum içi geçici görevlendirme yapılması, uygulamada geliştirilen ve sınırı içtihatlarla belirlenen bu müessesenin amacına uygunluk taşımamaktadır.

Bu durumda; geçici görevlendirmeyi haklı kılabilecek, kamu yararı ve hizmet gereklerine yönelik bir gerekçe olmaksızın, disiplin soruşturması gerekçe gösterilerek tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Genel Sağlık-İş Başkanı: Karar, ders niteliğindedir!

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız kararla ilgili yaptığı açıklamada, “Mahkemenin bu iptal kararı aslında hukuka aykırı işlemde imzası olanların okuması gereken bir ders niteliğindedir. Buna göre idarecinin şahsi davranmadan, şahsi garez ve art niyetli olmadan 657 sayıl Devlet Memurları Kanunu’nun 10. Maddesinde belirtilen kriterlere göre davranmalıdır. Buna aykırı her davranış Genel Sağlık-İş tarafından yargı yoluna taşınmaya devam edecektir. Genel Sağlık-İş olarak bu güzel kararda imzası olan hak ve vicdan sahibi hakimlerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İlgili haberler:

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER