A3 Haber

Erdoğan yeni “acele kamulaştırma” kararlarını imzaladı: Resmi Gazete’de yayımlandı

Erdoğan yeni “acele kamulaştırma” kararlarını imzaladı: Resmi Gazete’de yayımlandı

Kasım 04
08:02 2021

Ankara, Konya, Trabzon ve Bitlis’te bazı taşınmazların acele kamulaştırılması ile Konya’nın Beyşehir ilçesinde sınır ve koordinatları belirlenen bölgenin “yenileme alanı” olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi’nde bulunan taşınmazın İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisi 4. Ünite Gelişim Alanı projesi kapsamında Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya’nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi’nde bazı taşınmazların da ilçenin ihtiyacı olan toplu konutların yapımı amacıyla Taşkent Belediyesince acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesi sınırları içerisindeki bazı taşınmazlar ise Hafriyat Dolgu ve Rehabilitasyon Projesi’nin gerçekleştirilmesi amacıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Bitlis’te dere yatağı üzerindeki bazı taşınmazlar üzerlerindeki yapılarla birlikte kamulaştırılacak

Bitlis’in merkez ilçesine bağlı Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba Mahalleleri sınırlarında dere yatağı üzerinde bulunan ve büyük kısmı imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki özel mülkiyete konu bazı taşınmazların üzerlerindeki yapılarla birlikte, oluşabilecek herhangi bir taşkın, sel ve benzeri afetler durumunda telafisi güç kayıplarının yaşanmaması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Söz konusu kararda “riskli alan” olarak belirlenen 58 taşınmaza ait ada ve parsel numaralarının yer aldığı listeye de yer verildi.

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı İçerişehir Mahallesi sınırlarında yer alan ve kroki ile sınır ve koordinatları gösterilen bölge de 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında “yenileme alanı” olarak belirlendi.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER