A3 Haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “gri pasaport” genelgesinde değişiklik yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “gri pasaport” genelgesinde değişiklik yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “gri pasaport” genelgesinde değişiklik yaptı
Mart 09
23:57 2022

Bazı belediyelerin kamu çalışanı olmayan kişilerin hizmet pasaportuyla (Gri pasaport)  yurtdışına çıkışını sağlaması ve bu kişilerin birçoğunun yurda dönmemesi üzerine hazırlanan genelgede değişiklik yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bazı belediyelerin kamu çalışanı olmayan kişilerin hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkışını sağlaması ve bu kişilerin birçoğunun yurda dönmemesi üzerine hazırladığı genelgede değişiklik yaptı. Değişiklikle belediye meclislerinin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmelerin belediye başkanı tarafından yapılması sağlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ismi değiştirilmeden önce, 21 Nisan 2021 tarihinde, bazı belediyelerin kamu çalışanı olmayan kişilerin gri pasaportu ile yurtdışına çıkışını sağlaması ve bu kişilerin birçoğunun yurda dönmemesi üzerine 81 valilik aracılığı ile tüm il ve ilçe belediyelerine genelge göndermişti.

Genelgede, belediyelerin yurt dışındaki vakıf, dernek ve benzerleri ile yapacakları ortak faaliyetlerde tüm izin işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütüleceği hatırlatılmıştı. Genelgede, ortak faaliyet ve hizmet projelerine ilişkin protokol metinleri, mülki idare amirinden alınan izin yazısı, belediye meclis kararı, faaliyetin konusu ve amaçları ile ilgili bilgi notunun da dosyaya eklenmesi talimatı verilmişti. Genelgede, “Görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır” denilmişti.

Bakanlık, bugün söz konusu genelgede bir değişiklik yaptı. Genelgede yer alan “Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır” kuralı değiştirildi. Değişikliğin gerekçesi yeni genelgede şöyle anlatıldı:

“Görevlendirmelerin yapılamadığı”

  • “Belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışı görevlendirmelerinde uyulması gereken esaslar belirlenmiştir.
  • Ancak genelgenin uygulanmasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgeler ile belediyelerimizden gelen talepler sonucu, belediye meclislerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri uyarınca olağan toplantılarını ayda bir defa yaptığı, süre kısıtı olan zorunlu yurt dışı görevlendirmeleri için toplantı dönemi içinde meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve bu nedenle görevlendirmelerin yapılamadığı belirlenmiş olup…”

Başkan meclise bilgi verecek

Değişiklikle genelgeye, “Ancak meclisin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler belediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir” ifadesi eklendi.

İlgili haberler:

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER