A3 Haber

TÜSİAD’dan hükûmete eleştiri: Ekonomi sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez!

TÜSİAD’dan hükûmete eleştiri: Ekonomi sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez!

TÜSİAD’dan hükûmete eleştiri: Ekonomi sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez!
Haziran 15
11:37 2022

TÜSİAD Başkanı Turan, enflasyonla mücadelede tüm dünyanın faiz artırdığını belirterek “Biz tersi bir politika izliyoruz. Risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz” dedi. TÜSİAD YİK Başkanı Özilhan da “Enflasyon kontrolden çıkıyor” uyarısı yaptı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ekonomi alanında izlenen politikalarla ülkede gelirlerin eridiğine dikkat çekerek, “TÜFE üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, derneğin Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuştu.

“Rekabetçi kur ve cari fazla politikaları günümüze uyumlu değil ve istenilen sonucu vermiyor. Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz. Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz. İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor” dedi.

Turan, “Büyüme kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, hatta maalesef fakirleşerek büyüyorsunuz” diye konuştu.

Turan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

 • Yeni gerçekler iktisat biliminin merceğinden değerlendirildiğinde yakın geçmişe damgasını vuran para politikalarının sürdürülemeyeceği belirginleşiyor. Daha net ifade etmem gerekirse; geride bıraktığımız 14 yılın genişlemeci para politikası dönemi kapanıyor.
 • Bu politikalar Türkiye’nin dönem dönem yaşadığı krizlerden çıkabilmesini kolaylaştıran bir etki yapmışlardı. Oysa şu an küresel ekonominin geçmekte olduğu döngüde rüzgâr karşıdan esiyor ve işimizi çok daha fazla zorlaştırıyor.

“Fakirleşerek büyüyoruz”

 • Küresel koşullar artık lehimize değil. Rekabetçi kur, yüksek ihracat ve cari fazla mantığıyla kurgulanan ama günümüz kalkınma anlayışı ve pratiğiyle yeterince örtüşmeyen politikalar kalkınma açısından istenilen sonuçları vermiyor. Büyüme kalkınma için tek başına yeterli olmuyor, hatta maalesef fakirleşerek büyüyorsunuz.
 • Artık ucuz TL ve ucuz iş gücü ile ihracatta rekabet avantajı kazanma devri, yerini yüksek nitelikli işgücüyle ve teknolojiyle yüksek katma değer yaratmaya bıraktı.

“Üç rakamlı eşiğe ilerliyoruz”

 • İşte dünyada böylesi sert bir dönüşüm yaşanırken Türkiye’de bir türlü tam anlamıyla kontrol altına alamadığımız enflasyon, dünyada 1970’leri anımsatan enflasyonist baskının da etkisiyle üç rakamlı eşiğe doğru hızla ilerliyor. Enflasyonla mücadelede tüm dünya faizleri artırarak frene basmayı tercih ederken biz uzun süredir hem kurun yükselmesine ve hesap yapılamamasına yol açan hem de tasarruf sahiplerini cezalandıran bir para politikası izliyoruz.
 • Bundan dolayı vergi mükellefleri ve hazine gereksiz bir yükü taşımak durumunda kalıyorlar.
 • Akran ülkelerle kıyasladığımızda dünyada hem en yüksek enflasyona hem de son derece yüksek risk primine sahip ülke konumundayız. Nitekim bu hafta 19 yılın en yüksek CDS seviyesini de gördük.

“Bilimle çelişen yaklaşımı sürdüremeyiz”

 • Bunun sürdürülemez olduğunu ve hızla rasyonel politikalara dönülmesi gerektiğini düşünüyoruz. İktisat bilimiyle ve tüm dünyadaki uygulamalarla çelişen bir yaklaşımı sürdürmemeliyiz. Akılcı, toplumsal aklı ve enerjiyi harekete geçirebilen, farklı kesimlerin katkı yapabilecekleri bir tartışma ortamında piyasa gerçekleriyle ve dünya pratiğiyle uyumlu bir politika seti üzerinde uzlaşabilmeliyiz.
 • Sorunlarımız yalnızca para politikasıyla, dizginlenemeyen enflasyonla sınırlı değil. Derin bir enerji krizinin de içindeyiz ve enerjide dışarıdaki fiyat artışları cari açığımızı artırırken, içeride özellikle sanayiye uygulanan rayiçler üretimi ve ihracatımızı olumsuz etkiliyor.
 • Türkiye ekonomisi dünya hasılasından aldığı payı 2000’lerin başından 2013’e kadar yüzde 0,60’tan yüzde 1,24’e kadar yükseltmişken, bu pay son 7-8 yıldır hızla düşerek yüzde 0,8’e kadar geriledi. Türkiye’nin potansiyeline sahip bir ülke için bu gerçekten kabul edilemeyecek bir durumdur.

“Gelirler eriyor”

 • İzlenen ekonomi politikalarının yarattığı koşullarda gelirler hızla eriyor.
 • Özellikle sabit gelirliler enflasyon baskısını en derinden hissediyor. Kentli, eğitimli orta sınıfların gelirleri de erozyona uğruyor. Unutmayalım ki, orta sınıfı güçlü olmayan bir ülkede demokrasi zayıflar. Eşitsiz gelir dağılımı demokratik sisteme yönelik inancı zedeler.
 • Bu bağlamda ülkenin ekonomik durumu ve siyasi atmosferi nedeniyle bugüne dek görülmemiş bir ölçeğe varan beyin göçünü bir kez daha gündeme getirmek zorundayım. Bu göçü durdurmak için atılacak adımların en başta gelen önceliklerimizden sayılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu boyutlarda bir nitelikli insan kaybına tahammülümüz olmadığına inanıyoruz.
 • Küreselleşmenin yeni bir versiyonuna geçiyoruz. Tedarik zincirlerinin kısaltılması bağlamında bölgesel ekonomik kümelerin ve bunları örgütleyecek kurumların öne çıkacağı, göçmen meselesinin daha belirgin şekilde siyaseti etkileyeceği ve küresel güvenlik mimarisinin yeniden inşa edileceği bir kurucu andayız.

Konser iptallerine tepki

 • Bu konuyu bağlarken son zamanlarda hızla artan festival ve konser iptallerine de kısaca değinmek istiyorum. Gençliğin her alanda özgürlük talepleri bu denli belirginken, mutlu günlerini tüm enerjileriyle kutlamak isteyen gençlerin bu özlemlerinin, haklarının, eğlenme özgürlüklerinin neden rahatsız edici bulunduğunu anlamak doğrusu pek kolay değil. Bazı sanatçılarımızın ve onları dinlemek, izlemek isteyen hayranlarının buluşmasının neden bir tehlike arz ettiğini anlamamızın da kolay olmadığı gibi.

Yargı bağımsızlığı vurgusu

 • Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, uluslararası taahhütlere sadakat, düşünce ve ifade özgürlüğü toplumumuz ve ekonomimiz açısından birer lüks değil gerekliliktir. Yargı bağımsızlığının ağır bir erozyona uğraması, vatandaşların adalete güvensizliğinin başlıca nedenidir. Hepimizin bildiği gibi adalet mülkün yani devletin temelidir. O temel sağlam olmak zorundadır.”

Özilhan: Sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Özilhan, enflasyondaki artış hızının daha önce görülmedik düzeyde olduğuna dikkat çekti. Özilhan iktidara eleştiri yönelterek, “Ekonomik sorunlar sık sık değiştirilen düzenlemelerle düzeltilemez” dedi.

BloombergHT’nin aktardığına göre, Türkiye’nin risk priminin yükseldiğine dikkat çeken Özilhan’ın konuşmasında öne çıkanlar şu şekilde:

Enflasyon kontrolden çıkıyor, öncelik bunu önlemek ve düşürmek.

 • Bu durum gelir adaletsizliğini daha da artıracak.
 • İçerideki politikalarla risk primimiz yükseliyor.
 • Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile gündeme gelen gıda krizi Türkiye’yi de etkiledi.
 • Savaşın uzamasını ithalata bağımlı ülkelerde gıdaya ulaşımı zorlaştırdı.
 • Ülkenin yeni bir tarım politikasına ihtiyacı var.
 • Ukrayna’nın işgali küresel terdarik zincirlerinin önemini gündeme getirdi.
 • Küreselleşmenin yönü ülkelerin ekonomi politikalaını belirleyecek.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER