A3 Haber

Araştırma: LGBT çalışanlar özel sektörde yüzde 23, kamuda yüzde 6 “açık” yaşıyor

Araştırma: LGBT çalışanlar özel sektörde yüzde 23, kamuda yüzde 6 “açık” yaşıyor

Araştırma: LGBT çalışanlar özel sektörde yüzde 23, kamuda yüzde 6 “açık” yaşıyor
Ekim 18
13:58 2022

LGBT’lerin çalışma koşulları üzerine hazırlanan rapora göre kamu kurumlarında çalışan LGBT’lerin yüzde 63’ü nefret söylemine maruz kalıyor, açık davranabilenlerin oranı ise yüzde 6,5.

Kaos GL Derneği’nin Türkiye’de kamu ve özel sektörde LGBT’lerin durumu ile ilgili Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi işbirliğiyle her yıl yürüttüğü araştırmanın 2022 yılı sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Prof. Mary Lou O’Neil, Dr. Reyda Ergün, Dr. Selma Değirmenci, Dr. Kıvılcım Turanlı, Doğancan Erkengel ve Öykü Deniz Aytemiz’in hazırladığı raporların editörlüğünü ise Kaos GL İnsan Hakları Programı’ndan Murat Köylü ve Defne Güzel yaptı.

LGBT çalışanlar işlerini kaybetme korkusuyla haklarını arayamıyor

289 kişinin katıldığı özel sektör araştırma sonuçlarına göre LGBT çalışanların sadece yüzde 27’si işyerinde açık olabiliyor. Özel sektör raporundan öne çıkan bazı sonuçlar şöyle:

  •  “LGBT çalışanlar arasında işsizlik yaygınlaşıyor, işten çıkarılma ve yeni iş bulamama korkusu derinleşiyor, bu çerçevede işyerinde açık olmak LGBT’ler açısından daha da büyük bir risk haline geliyor.
  • LGBT çalışanlar, çalıştıkları işleri büyük çoğunlukla internetteki kariyer siteleri, tanıdık tavsiyesi ve sosyal medya kanalları aracılığı ile buluyor. LGBT çalışanlar, diğer LGBT’lerden aldıkları duyum veya destek doğrultusunda LGBT haklarına ilişkin görece daha olumlu koşullar sunan işyerleri arayışında.
  • İŞKUR ve özel istihdam büroları aracılığıyla iş arama oranı, her yıl olduğu gibi 2021’de de çok düşük ve bu durum LGBT çalışanların bu kanallara güvenmediklerine ve “fişlenme” riskine yönelik şüphelerine işaret ediyor.
  • Hakim toplumsal cinsiyet normları ve rollerinden kaynaklanan cinsiyetçi beklentilerin iş ilanlarına yansıması, LGBT çalışanları olumsuz etkiliyor.
  • İşyerinde LGBT’lere karşı ayrımcılığı önlemeye yönelik kurallar ya da kurullar olduğunu belirten katılımcı oranı sadece yüzde 19.
  • LGBT çalışanlar ayrımcılık karşısında işlerini kaybetme korkusu, daha ağır bedeller ödeme olasılığı, cinsel kimliklerinin kendi kontrolleri dışında açığa çıkmasından çekinme, iş dışındaki hayatlarında karşılaşabilecekleri zorluklar ve benzeri nedenlerle haklarını arayamıyor.”

Kamuda sadece yüzde 6.5’i açık davranabiliyor

221 kişinin katıldığı kamu araştırmasına göre ise kamu çalışanı LGBT’lerin sadece yüzde 6.5’i işyerinde açık davranabiliyor.

Rapora göre, kamu çalışanı LGBT’lerin yüzde 63’ü işyerlerinde nefret söylemiyle karşılaşıyor. 2022 yılı araştırmasına katılan her dört LGBT çalışandan üçü işe alım süreçlerinde ve her beş katılımcıdan dördü çalışma hayatında ya ayrımcılığa maruz kaldı ya da kimliğini gizlemek zorunda bırakıldı.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER