A3 Haber

Seçimden sonra görev süresi sona erecek bürokratlar: Sıralı tam liste…

Seçimden sonra görev süresi sona erecek bürokratlar: Sıralı tam liste…

Seçimden sonra görev süresi sona erecek bürokratlar: Sıralı tam liste…
Mayıs 13
17:05 2023

Cumhurbaşkanının görev süresi dolunca kamudaki bazı üst düzey yöneticilerin görevleri de sona eriyor. Hangi yöneticilerin görevinin sona ereceğinin cevabı yaklaşık beş sene önce yayımlanan kararnamede yer alıyor.

10 Temmuz 2018’de Resmi Gazete’de yayımlanan Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre bazı yöneticilerin görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor.

O bürokratların görevi, cumhurbaşkanının görevi sona erince bitiyor.

Söz konusu kararnamede yer alan görev süresiyle ilgili maddede şunlar yazılı: “Bu cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların da görevi sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerinde devam eder. Görev süreleri sona erenler yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de cumhurbaşkanınca da görevden alınabilir.”

O cetvelde yer alan yöneticiler şöyle:

 • Milli İstihbarat Teşkilatı başkanı
 • Milli Güvenlik Kurulu genel sekreteri
 • Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri
 • Savunma Sanayii başkanı
 • Bakan yardımcıları
  Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları
 • Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kurul başkanları
 • Özelleştirme İdaresi başkanı
 • Valiler
 • Büyükelçiler, daimi temsilci/delegeler
 • Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri
 • Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri
 • AFAD başkanı
 • Gelir İdaresi başkanı
 • SGK başkanı
 • Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi başkanı
 • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı başkanı
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları başkanı
 • Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri başkanı
 • Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü başkanı
 • Nadir Toprak Elementleri Enstitü başkanı
 • Bakanlıkların teftiş kurulu, rehberlik ve teftiş, rehberlik ve denetim, denetim hizmetleri başkanlarıyla diğer kurul başkanları
 • Diyanet İşleri Başkanlığı rehberlik ve teftiş başkanı
 • SGK başkanlığı rehberlik ve teftiş başkanı
 • Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi başkanı
 • Diyanet İşleri başkan yardımcıları
 • MİT başkanı yardımcıları, MİT başkanlığı başkanları
 • Milli Güvenlik Kurulu genel sekreter yardımcıları
 • Savunma Sanayii başkan yardımcıları
 • Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kurulların başkan yardımcıları
 • Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı
 • Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurumu başkanı
 • Toplu Konut İdaresi başkanı
 • Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan başkanı
 • Türk Patent ve Marka Kurumu başkanı
 • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu başkanı
 • Türkiye Yazma Eserler Kurumu başkanıTürkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu başkanı
 • Bölge Kalkınma İdaresi başkanlıkları
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu başkanı
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu başkanı
 • Türkiye Su Enstitüsü başkanı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Araştırmaları Merkezi başkanı
 • Vergi Denetim Kurulu başkanı
 • Gelir İdaresi başkan yardımcıları
 • Türk Akreditasyon Kurumu genel sekreteri
 • Helal Akreditasyon Kurumu genel sekreteri
 • SGK başkan yardımcıları
 • Özelleştirme İdaresi başkan yardımcıları
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları başkan yardımcıları
 • Genel müdürler
 • Strateji Geliştirme başkanları
 • Helal Akreditasyon Kurumu başkanı
 • İller Bankası genel müdürü
 • Basın İlan Kurumu genel müdürü
 • Türkiye Kalkınma Bankası genel müdürü
 • Türkiye Varlık Fonu başkanı, genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri
 • Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi başkanı
 • Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği kurulan üniversitelerin mütevelli heyeti, yönetim ve denetim kurulu başkan ve üyeleri

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER