A3 Haber

Kişisel verilerimiz ortalığa saçılmış!

Kişisel verilerimiz ortalığa saçılmış!

Kişisel verilerimiz ortalığa saçılmış!
Kasım 21
11:19 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun aldığı son karar, Türkiye’de kişisel verilerin yeterince güvende olmadığını ortaya çıkardı. Kurum, yasaya aykırı davrananları savcılığa bildirme kararı aldı.

A3 Haber Merkezi | Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pek çok kişinin kişisel verisinin güvence altında olmadığını ortaya çıkardı. Kurul aldığı son karar ile, “Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na intikal eden ihbarlar kapsamında avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta vb. sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir” dedi.

Kurul kararı Resmi Gazete’de

Prof. Faruk Bilir başkanlığında, 18 Kasım 2019’da üyeler Bayram Arslan, Hasan Aydın, Şaban Baba, Dr. İhsan Ezel Büyüksekban, Murat Karakaya ve Dr. Cengiz Paşaoğlu ile toplanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun aldığı karar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karara göre, avukatlar/hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta sektörlerinde vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasın imkân tanıyan yazılım/program/uygulamaların kullanıldığının belirlendiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

“Bu mahiyetteki yazılımları/programları/uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin tesisi için konunun, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 158 inci maddesi hükmü uyarınca ihbaren ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirileceği,
“Kişisel Verileri Koruma Kurulunun görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem tesis edileceği hususlarında kamuoyunun bilgilendirilmesine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 15 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü uyarınca alınan bu ilke kararının Resmi Gazete ile kurumun internet sitesinde yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”

Kanun ne diyor?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yasa dışı programları kullanarak kişisel verileri kullananlar hakkında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 18 inci maddesi şöyle diyor:

a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar,

b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin Türk lirasından 1 milyon Türk lirasına kadar,

c) 15 inci maddesi uyarınca kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25 bin Türk lirası idari para cezası verilir.

About Author

Serdar Öztürk

Serdar Öztürk

Related Articles

TÜM HABERLER