A3 Haber

Türkiye’nin dijitalleşme dosyası: Milyar dolarlık yatırımların yeni adresi

Türkiye’nin dijitalleşme dosyası: Milyar dolarlık yatırımların yeni adresi

Türkiye’nin dijitalleşme dosyası: Milyar dolarlık yatırımların yeni adresi
Aralık 09
08:19 2019

Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0, gerçekleşen dönüşüm sayesinde tüm sektörlerdeki üretim dijital ve akıllı hale geliyor. Robotlar, insanların çalışma arkadaşı olurken, şirketlerin niteliği artıyor. Maliyetler azalıyor ve ülke ekonomileri kazanıyor. Türkiye’nin göz ardı ettiği ancak birçok ülkenin Ar-Ge harcamalarında büyük bir pay ayırdığı Dijital dönüşümün hikayesi…

Dijital dönüşüm, bilgi teknolojilerinin kullanılması sayesinde iş süreçlerinin ve bilgilerin, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınması anlamına geliyor. Gerçekleştirilen taşınma, dijitalleşen dünyanın hızını ve kolaylığını iş hayatına yansıtıyor. Dijital dönüşüm, en basit örneğiyle geleneksel alışveriş alışkanlıklarının E-ticarete taşınması olarak niteleniyor. Zamandan tasarruf ve maliyetlerin düşüşü göz önüne alındığında dijital dönüşümün önemini kavrayan devlet ve özel şirketler rakiplerinden bir adım öne geçiyor.

Türkiye’deki kullanılan örnekleri

E-Devlet, E- fatura, E- imza, E- bilet, E-nabız gibi uygulamalar Türkiye’deki dijital dönüşüme dair örnekler arasında yer alıyor. Ancak dijital dönüşüm sadece tüketim ve hizmet sektörlerini kapsamıyor. Birçok ülke Ar-Ge harcamalarından hatrı sayılır bir kısmını dijital dönüşüme ayırıyor. Sanayi üretiminden, günlük harcamalarımıza kadar hem ekonomik hem de toplumsal dijital dönüşüm projeleri devletlerin yatırım politikaları arasında yer alıyor.

Zaman ve maliyet tasarrufu

Birçok şirket ve devlet, dijital dönüşüm kapsamında yatırılan faturadan üretilen otomobillere, eğitim sektöründen sanayi sektörüne, hayatın her alanında uygulamaya koyuyor. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak isteyen her kurum dijital dönüşüme dair adımlar atarak bütçelerinin büyük bölümünü ayırıyor.

Siber saldırılara karşı milyar dolarlık yatırımlar

Özel şirket ve devletlerin dijitalleşen çağa ayak uydurması halinde birçok alanda tasarruf yaparken gerçekleştirilen veri kayıtları ile hata oranı en az seviyeye indiriliyor. Kurumlar arşiv sistemlerini dijital mecraya taşıdıkları zaman hem veri kaybının önününe geçiyor hem de kağıt kullanımını azaltarak yüz binlerce ağacın kesilmesini engelliyor.

Ancak dijital ortamdaki veriler siber saldırıların da habercisi. Birçok devlet ve uluslararası firma siber saldırıların önüne geçebilmek için milyar dolarlık yatırımlar yapıyor.

Gelecekte üretim sanayinde kas gücü yerine makine ve yazılımlar yer alacak

The Boston Consulting Group’un gerçekleştirdiği araştırmalar doğrultusunda, özellikle sanayi üretiminde gelecekte hangi niteliklere ihtiyaç olacağına dair önemli fikirler veriyor. İnsan gücünün yerini yapay zeka ve makinalara bıraktığı dönemde işgücünde, üreticilerin en çok ihtiyacının olacağı nitelik, veri bilimi ve verilerin güvenliği olarak karşımıza çıkıyor. Gelecek yüzyıllarda sanayi üretimi niteliğini kas gücü yerine makine ve programlara bırakacak.

10 yılda 100 trilyon dolar

Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) göre dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik açılardan yaratacağı değerin 10 yıllık dönemde toplam 100 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Özellikle yapay zekâ dijital dönüşümde önde gelen tüm ülkelerin öncelikli teknoloji alanları arasında yer alıyor. Dijitalleşme ile mevcut işlerin yüzde 50’sinin otomasyon teknolojileri ile gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

Robotlar yerimizi alacak ama yeni iş imkanları da sağlayacak

Dijitalleşmenin doğal sonucu olarak gerçekleştirilen araştırmalar kapsamında 2030 yılında 400 milyon İle 800 milyon arasında kişinin mevcut işlerini kaybedebilecekleri, bunlardan 75 milyon ile 375 milyonunun ise yeni beceriler kazanarak başka işleri yapıyor duruma geleceği tahmin ediliyor. Dijitalleşmenin, kas gücüne dayalı istihdamı düşürürken yeni meslek grupları yaratarak istihdam anlayışını değiştirmesi bekleniyor.

Dünya’da dijital dönüşüm alanında atılan adımlar

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği 2020 kapsamında “Dijital Gündem” programında sanayinin dijitalleşmesi için adımlar atıyor. Sanayi üretiminde dijitalleşmeye yönelik, Ar-ge ve yenilikler için 100 milyar dolarlık bir hibe pogramını uyguluyor.

Çin

Dijitalleşmenin öncü ülkelerinden biri olan Çin ise 2025 stratejisinde dijitalleşmeye büyük destek veriyor. Çin bin 600 firma için 230 milyar dolarlık bir fon oluşturdu. Çin’in ekonomisi dijitalleşme yolunda önemli bir mesafe kaydetti. Çin’deki E-ticaret ödemeleri küresel E-ticaret ödemelerinin yüzde 42’sini oluşturuyor. Çin’deki mobil ödemelerin miktarı 790 milyar dolarla , ABD’de yapılan mobil ödemelerin yaklaşık 11 katı olarak kayıtlara geçti.

Almanya ve Japonya

Almanya da dijital çağında gerisinde kalmamak adına Ulusal Dijital Ajans kurmak için kolları sıvarken, endüstri 4.0 platformunu oluşturdu. Japonya “Toplum 5.0” sıfır kavramı ile dijital dönüşümü sadece ekonomik alanda değil toplumunda dönüşümü olarak görüyor.

Fransa ve ABD

Fransa, geleceğin endüstri programları için 10 milyar dolarlık bir kredi bütçesi ayırarak dijital dönüşümün gerisinde kalmamak için adımlar atıyor. ABD’de “Amerika Üretiyor” programı başlatıldı. Ulusal İmalatta Yenilik Enstitüleri kurdu.

Güney Kore

Güney Kore, Otonom araçlar, nesnelerin interneti teknolojileri ile donatılmış elektronik ürünler, yarı iletkenler ve ekranlar, biyo-sağlık ve yenilenebilir enerji. Bu alanlara, 2018 yılında 844 milyon dolar kaynak aktarılması ve 2022 yılı itibarıyla bu beş alanda yapılan Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamaları içindeki payının yüzde 30’dan yüzde 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

İngiltere

İngiltere, dijital dönüşüm kapsamında Sanayi Stratejisi Fonuna 725 milyon sterlin aktarmayı planlıyor. İngiltere, dijital dönüşüm işini ciddiye alan ülkelerden birisi, örneğin, sadece siber güvenlik alanında yeni nesil yetenek ve becerilerin geliştirilmesi için 20 milyon sterlin yatırım yapıyor. 2021 yılına kadar siber güvenlik alanından 6 bin kişinin eğitmeyi hedefliyor.

İkinci bölümde neler var?

Türkiye’nin dijital dönüşümdeki konumu…

Dönüşüm içim atılan adımlar…

Atılması gereken adımlar neler?

About Author

Hayrullah Yıldız

Hayrullah Yıldız

Related Articles

TÜM HABERLER