A3 Haber

AKP’nin hedeflediği “dindar neslin” yaşamında kadının yeri neresi?

AKP’nin hedeflediği “dindar neslin” yaşamında kadının yeri neresi?

AKP’nin hedeflediği “dindar neslin” yaşamında kadının yeri neresi?
Mart 08
15:55 2021

Başta AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bu partinin önde gelen isimlerinin sık sık dile getirdiği “dindar nesil” hedefiyle ulaşılmak istenen noktada kadının yeri nedir, böyle bir yaşamda kadına yer var mıdır? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü “kutlayan” AKP ve AKP’liler, neyi kutlamaktadırlar? Bu soruların yanıtı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Diyanet Vakfı’nın çevirilerinde gayet açık bir şekilde yer alıyor. İşte onlardan sadece bazıları…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, her fırsatta “dindar nesil” hedefini üzerine basarak dile getiriyor. AKP’nin önde gelen isimlerinin de sık sık ifade ettiği “dindar nesil” hedefiyle ulaşılmak istenen noktada kadına nasıl bir yer öngörülüyor? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir kez daha anımsatmak istedik.

“Dindar bir nesil yetiştirmeyi” programına alan AKP’nin, 8 Mart’ı “kutlaması” ikiyüzlülüğün en somut örneği. Çünkü AKP’nin hedeflediği “dindar neslin” yaşamında özgür kadına yer yok. Bunu ben söylemiyorum. Kuran’daki ayetler ve peygamberin hadisleri gayet açık.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı tarafından Türkçe’ye çevrilen Kuran’da yer alan kadınlar ile ilgili ayetler şöyle:

1- Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. (Diyanet İşleri Çevirisi, Nisâ Suresi 34. ayet)

2- Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. (Diyanet İşleri Çevirisi, Nisâ Suresi 3. ayet)

3- Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu durumda boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. (Diyanet Vakfı Çevirisi, Bakara Suresi 228. ayet)

4- Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. (Diyanet İşleri Çevirisi, Nisâ Suresi 11. ayet)

Hadislerde kadınlar

Bazı hadislerde, kadınlara dair şu sözlerin bulunduğu da çeşitli dinsel kaynaklarda yer alıyor:

1- Kadınlara danışmayın, onlara muhalefet edin. Kadınlara muhalefet edin, zira kadınlara muhalefet berekettir. (Kadınlara Dîni Bilgiler 44, 45 Suyuti, Leali II, 147 İbn Arrak, Tenzihü’ş Şeria II, 210)

2- Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır. (Sahihi Müslim, Salat 265 Tirmizi Salat 253/338 Ebu Davud, Salat, 110/720)

3- Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresini öğretin. (İbnü’l Cevzi, Mevzuat II, 269), (Hakim Et-Tirmizi, Nevadiru’l- Usul III, 82.), (Hadis bilgini Hâkim et-Tirmizî de bu hadisin sahih olduğunu belirtir ve Beyhaki Aişe’den şu rivayeti naklederler: ”Kadınları odalarda bulundurmayın, onlara yazıyı öğretmeyin, yün eğirmeyi ve Nur suresini öğretin.)

Ya “dindar nesil” ya 8 Mart: İkisi bir arada olmaz!

Yukarıdaki ayet ve hadisler ortada dururken, “dindar nesil” yetiştirmeyi hedefleyen AKP’nin 8 Mart’ı “kutlaması” ikiyüzlülük değil de nedir?
Öyle ya… Ya “dindar nesil” yetiştirirsin, ya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlarsın. İkisinin bir arada olması olanaklı değil! İkisini bir arada yapıyorsan ikiyüzlüsündür!

8 Mart laik bir gündür

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, özsel olarak laik bir gündür. Kadınların eşitlik ve özgürlük için gerçekleştirdikleri mücadelenin sembolüdür. İnsanlık tarihinin en önemli kazanımlarından olan laikliği savunmadan, laiklikten yana olmadan “kutlanan”, “anılan” her 8 Mart, ikiyüzlülüğün bir göstergesidir. 1900’lerin başında kadınların oy hakkı için verdikleri, eşitlik için verdikleri mücadele de vardır 8 Mart’ın tarihinde, sömürüye karşı ayağa kalkıp örgütlenişleri de…

Her fırsatta laik olmadıklarını, laikliğin yeni anayasada olmaması gerektiğini savunan AKP’nin ve AKP’lilerin, büyük bir riyakarlıkla 8 Mart’tan dem vurmaları kelimenin tam anlamıyla küstahlıktır, yalancılıktır.

About Author

Ahmet Çınar

Ahmet Çınar

Related Articles

TÜM HABERLER