A3 Haber

AKP’nin anayasa teklifinin içeriği türbana anayasal güvence ve LGBT düşmanlığı var: O teklifin detayları…

AKP’nin anayasa teklifinin içeriği türbana anayasal güvence ve LGBT düşmanlığı var: O teklifin detayları…

AKP’nin anayasa teklifinin içeriği türbana anayasal güvence ve LGBT düşmanlığı var: O teklifin detayları…
Aralık 09
18:42 2022

AKP, MHP ve BBP’nin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na sunulan ve türbana anayasal güvence öngören anayasa değişikliği teklifinde LGBT karşıtı madde de yer aldı. Teklifin gerekçesi “Çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak” olarak sunuldu.

AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ve beraberindeki bazı milletvekilleri “türbana anayasal güvence” teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. LGBT’leri ded hedef alan tartışmalı “aile” maddesinin de bulunduğu teklif 336 milletvekilinin imzasıyla sunulurken, Zengin açıklamasında, “Evlililik birliğinin bir kadın ve bir erkek arasında ikili bir müessese olduğunu ekliyoruz” dedi.

Meclis’e sunulan teklif metninin genel gerekçesinde “Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir” dendi.

Cumhur ittifakı partilerinin verdiği anayasa değişikliği teklifinde neler yer alıyor?

AKP, MHP ve BBP milletvekillerinin imzasıyla sunulan teklif, üç maddeden oluşuyor.

Teklif ile Anayasa’nın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörülüyor.

Teklif ile Anayasa’nın “Din ve vicdan hürriyeti” başlıklı 24. maddesine şu fıkra ekleniyor:

Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz.

Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda Devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını ötmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir.

Mevcut Anayasa’nın 24. maddesi şöyle:

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

41. maddeye “Evlilik birliği” ekleniyor

Teklifin ikinci maddesi ile Anayasa’nın “Ailenin korunması ve çocuk hakları” başlıklı 41. maddesinin kenar başlığı “I. Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları” şeklinde değiştiriliyor.

Ayrıca, “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır” şeklindeki birinci fıkra şöyle değiştiriliyor:

Aile, Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Teklife göre, Anayasa değişikliği yayın tarihinde yürürlüğe girecek. Halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanacak.

360 oy gerekiyor

Anayasa değişiklik teklifinin Meclis’te kabul edilebilmesi için 360 oy gerekiyor. Aksi halde halkoyuna sunulacak.

Teklif kabul edilirse ne olacak?

Teklifte, Anayasa’nın 41’inci maddesine “Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabilir” ibaresi ekleniyor. Böylece LGBT’ler için zaten mümkün olmayan evlilik yolu, anayasal düzlemde de kapatılmış oluyor.

Değişikliğin gerekçesindeyse şöyle dendi: “Maddeyle, yalnızca kadın ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceği açıkça düzenlenmekle, bunun dışındaki hiçbir birlikteliğin evlilik birliği olarak kabul edilmeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın ve erkek arasında eşitliğe dayandığı kabul edilmiş olmaktadır. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır.”

“Türban” maddesi

Türbana ilişkin düzenleme içinse Anayasa’nın 24’üncü maddesine eklenen ibareyle, türban resmen anayasaya giriyor ve kamuda türbana anayasal güvence getirilmiş oluyor.

About Author

Ahmet

Ahmet

Related Articles

TÜM HABERLER